Een aantal Britse onderzoekers hebben uitgezocht hoe toegankelijk de overheidssites waren van diverse landen uit de Europese Unie. De resultaten waren schrikbarend.

De onderzoekers gebruikten de W3C richtlijnen als maatstaf om de websites te onderzoeken. De internetorganisatie W3C schreef in 1999 een aantal richtlijnen om ervoor te zorgen dat alle websites door iedereen normaal bezocht kunnen worden. De regels waren tevens bedoeld om mindervaliden zoals doven en slechtzienden normaal te kunnen laten surfen.

Van de 436 overheidssites uit 25 verschillende lidstaten van de Europese Unie, bleek slechts 3 procent volledig te voldoen aan de Eisen van het W3C. 27 Procent voldoet er grotendeels aan en de overige 70 procent scoorde een onvoldoende.

De onderzoekers willen nu dat tegen 2010 alle overheidswebsites voldoen aan de minimumeisen voor mindervaliden. Men wil hiervoor zelfs speciale centra voor e-Accessibility oprichten.