min

Tags in dit artikel

,

Volgens Bruce Schneier, die beveiligingsexpert is, is Windows Vista vergeven van veiligheidswaarschuwingen. Er zijn in het besturingssysteem verscheidende alarmmeldingen gemaakt die gebruikers erop moeten attenderen dat ze zich op onveilige sites bevinden, of ze schadelijke software gebruiken, of als er door onwenselijke gebruikers wordt geprobeerd een poging te doen om in het systeem te komen.

Ook vertelt de beveilingsexpert dat de meeste gebruikers de meldingen niet kunnen thuisbrengen of in verband kunnen brengen met het probleem en dat ze deze problemen al helemaal niet kunnen oplossen. De meeste mensen zullen deze meldingen dan ook hoogstens irritant en lastig vinden, met als gevolg dat ze nergens meer naar kijken en alles maar wegklikken.

Hij vindt dat Microsoft meer moeite moet doen om de gebruiker in te lichten over de gevaren die op de loer liggen. Het nieuwe besturingssysteem zal volgens de expert zondermeer daardoor een veiliger bedrijfssysteem worden, als mensen maar weten hoe ze er mee om moeten gaan. Aan de andere kant zullen hackers altijd wel een nieuwe manier vinden om binnen te dringen in het systeem. Zodat ze rustig kunnen rondkijken om het systeem, zonder dat ze gezien worden. Microsoft heeft aan de hackers haar handen vol, maar eigenlijk is het onbegonnen werk, want tegenover elke medewerker die Microsoft heeft voor het dichten van lekken, staan zeker tien hackers.

Bruce Schneier was al eerder in het nieuws, omdat hij meldde dat het besturingssysteem zo was beveiligd dat het anti-Linux zou zijn. Dat komt volgens hem doordat het systeem de data versleutelt, waardoor gegevens niet in verkeerde handen kunnen vallen als men de computer verliest of als deze gestolen wordt.