1 min

Op vrijdag 8 december hebben diverse marktpartijen samen met 13 gemeenten van Stedenlink en het ministerie van Economische Zaken besloten een nationaal platform voor de soepele koppeling van breedbandnetwerken op te richten. Dit platform zal onder de naam BreedNet direct na de jaarwisseling van start gaan.

Door de onderlinge concurrentie tussen ADSL en Kabelinternet aanbieders is Nederland een koploper in de ontwikkeling van het breedband internet. De laatste tijd komen er ook steeds meer glasvezelinitiatieven bij, zowel op lokaal als op commercieel niveau. Door het grote aantal netwerken hebben leveranciers van hoogwaardige breedbanddiensten steeds meer moeite met het leveren van hun diensten. Dit soort breedbanddiensten leveren onder andere breedbandkoppelingen aan diverse sectoren, bijvoorbeeld zorg en onderwijs. Deze diensten maken juist erg veel gebruik van dit soort diensten en hebben dus ook goede netwerken nodig. Om dit allemaal veilig en betrouwbaar op te kunnen lossen is stichting BreedNet in het leven geroepen.

Grote aanbieders als KPN, Essent Kabelcom en Reggefiber/Eurofiber hebben verklaard achter dit initiatief te staan evenals Cisco en PacketFront. Later hebben ook het ministerie van Economische zaken en het Nederlands Normalisatie Instituut aangegeven hier ook aan mee te willen werken.