2min

Ruim 38 procent van de Nederlandse werknemers vindt technologie op de werkvloer essentieel voor de eigen productiviteit en het succes van de organisatie. Toch wordt de voortdurende verandering van technologie door 33 procent als uitdaging gezien. Dat blijkt uit het Future of Work-onderzoek in opdracht van Citrix onder duizend Nederlandse kenniswerkers.

De groep werknemers die technologie wel handig vindt, maar geen doel op zich is groter (47,8 procent) dan de groep die het essentieel vindt voor productiviteit en succes. Slechts een tiende van de Nederlandse werknemers zegt technologie een uitdaging te vinden waar ze regelmatig hulp van collega’s bij nodig hebben, of iets wat vooral tijd en geld kost.

Technologie brengt voor een groep mensen dus zeker uitdagingen met zich mee. Daarbij is de voortdurende verandering van IT de grootste uitdaging. 16,5 procent stelt dat zij zelf de grootste uitdaging zijn als het om technologie gaat.

In de eigen organisatie zijn er andere uitdagingen op het gebied van technologie. Zo noemt 23,5 procent het gebruik van verouderde technologie en 17,6 procent het ontbreken van een duidelijke IT-strategie.

Inzet van technologie

IT wordt op de werkvloer bovendien op verschillende manieren ingezet. Zo mailt bijna een kwart documenten naar het persoonlijke mailadres als ze die documenten buiten kantoor willen gebruiken. 28,3 procent gebruikt voor dit doeleinde het cloud-portaal van de organisatie, 8,8 procent zet de documenten in een eigen cloud-opslag zoals Google Drive of Dropbox.

Verder blijkt ruim de helft van de werknemers – 57 procent – nieuwsgierig te reageren op nieuwe apps en technologie binnen het bedrijf. Deze groep stelt benieuwd te zijn naar de nieuwe applicatie. 19,5 procent zegt zelfs erg enthousiast te zijn. 17,7 procent zit helemaal niet te wachten op een nieuwe toepassing die een oude vervangt.

Een groot deel van Nederlandse werknemers (52,9 procent) logt verder niet in op onbeveiligde, openbare wifi-netwerken, omdat dit tegen het veiligheidsbeleid van de werkgever in gaat. 21,1 procent logt wel op dergelijke netwerken in. 15,3 procent zegt een app te gebruiken die een verbinding beveiligt.