2min

Tags in dit artikel

, , ,

Met de introductie van Windows 10 heeft Microsoft geprobeerd om een centrale applicatiewinkel, de Windows Store, van de grond te krijgen voor Windows 10-applicaties. Ontwikkelaars liepen er echter niet warm voor en nu lijkt de ontmanteling te zijn begonnen, om te beginnen gaat de stekker uit het advertentieplatform.

Bij de introductie van Windows 10 werd het Universal Windows Platform (UWP) gepresenteerd. Een nieuw platform waarop applicaties ontwikkeld konden worden voor Windows 10, waarbij de distributie, updates en een verdienmodel door Microsoft werden geleverd.

Er gingen zelfs geruchten dat deze applicaties de toekomst waren voor Windows en dat de bekende win32-applicaties op termijn het veld moesten ruimen, dat alles via de Windows Store zou gaan lopen. Uiteindelijk is de praktijk anders uitgepakt, ontwikkelaars zijn niet warm te krijgen voor het UWP. Windows 10 heeft weliswaar een grote installbase, maar de applicaties en de Windows Store worden niet door veel mensen gebruikt. Ook weigerde veel ontwikkelaars hun applicaties om te bouwen van win32 naar UWP.

Inmiddels vind Microsoft het wel prima en mogen UWP ook buiten de Windows Store worden gedistribueerd. Apps mogen op allerlei manieren worden gedistribueerd. Microsoft maakt de rol van het UWP ook langzaam kleiner.

Vanaf 1 juni houdt het advertentieprogramma voor UWP-applicaties op te bestaan. Eind mei vind de laatste uitbetaling plaats en dan gaat de stekker eruit. Ontwikkelaars met Windows 10-applicaties die geld verdienen met advertenties wordt aangraden over te stappen naar een ander platform.

Verder zou Microsoft volgens geruchten voornemens zijn om de Microsoft Store for Business and Microsoft Store for Education te sluiten. De Windows Store in alle normale Windows 10-edities blijft voorlopig bestaan, maar de toekomst ervan is onzeker.