2min

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een decreet ondertekend om wetgeving die social media-bedrijven beschermt af te zwakken. Hierdoor zouden social media verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor geplaatste content op het platform.

Het zetten van zijn handtekening onder het decreet komt daags nadat Trump zijn ongenoegen uitte over de manier waarop Twitter enkele van zijn geplaatste tweets voorzag van een disclaimer. Trump meende dat het stemmen per post uitermate fraudegevoelig zou zijn, Twitter meende dat dit best meeviel. Een aantal vooraanstaande mediaplatformen in de VS zou zijn geraadpleegd om de disclaimer op te stellen, maar volgens Trump was het tegen hem persoonlijk gericht.

Twitter was van mening dat het enkel de opgestelde richtlijnen van het platform volgde: inmenging in verkiezingen is verboden. Volgens president Trump zou het echter alleen gaan om posts met een specifieke mening (conservatief). Onder het nieuwe executive order zouden social media een rechtszaak aan hun broek kunnen krijgen, mocht het inderdaad zo zijn dat enkel content met een specifieke mening wordt verwijderd.

De federale communicatie commissie zal de taak krijgen in de gaten te houden welke content onrechtmatig wordt verwijderd van een platform. Social media kunnen zodoende verantwoordelijk worden gehouden voor het hanteren van een dubbele standaard als het gaat om meningen van bepaalde groepen voortrekken.

Critici plaatsen vraagtekens bij de huidige stap, aangezien uiteindelijk de federale handelscommissie de taak krijgt te bepalen tegen welke bedrijven een rechtszaak wordt begonnen. Dat terwijl de commissie een onafhankelijk orgaan is en dus geen opdrachten uitvoert in naam van de president. Iets wat wel gebeurt als het enkel bij een executive order blijft, maar ook dan zou het snel tot een rechtszaak leiden. Een doorvoering in de wet zou de steun van het congres vereisen, wat volgens critici niet snel zal gebeuren.