Gebruikers die een zwak wachtwoord opslaan in Google Chrome, kunnen een waarschuwing krijgen wanneer het een zwak password betreft.

Enige tijd geleden voegde Chrome al een functie toe om opgeslagen wachtwoorden te laten checken op databreaches, waarna een waarschuwing werd gegeven voor mogelijk gelekte wachtwoorden. Die waarschuwing wordt eveneens getoond als wordt geprobeerd in te loggen op de desbetreffende site. In een nieuwe listing van Chrome-features lijkt die te worden uitgebreid naar het tonen van mogelijke zwakke wachtwoorden.

De feature is op dit moment al beschikbaar in Google Chrome Canary en kan middels flags (staand onder ‘Passwords weakness check’) worden geactiveerd. Vervolgens is onder hetzelfde menu als de database-breach checker het checken van relatief zwakke wachtwoorden geschaard.

Recentelijk werd ook al een wijziging doorgevoerd in Chromium waardoor het aanpassen van gelekte logins op Android mogelijk werd gemaakt. Voorheen konden opgeslagen wachtwoorden op het OS wel worden veranderd, maar de update betrof de daadwerkelijk gelekte gegevens.