SUSE werpt tijdens de voordagen van KubeCon NA 2021 een licht op nieuwe open source tools voor de configuratie, uitrol en het beheer van VM’s en Kubernetes containers.

KubeCon North America 2021, de jaarlijkse hoofdconference van de Cloud Native Computing Foundation, is vandaag aangevangen. Een van de zaken die SUSE toont is Rancher Labs, de ontwikkelaar die half 2020 werd overgenomen en later Harvester introduceerde. SUSE omschrijft het project als Hyper-Converged Infrastructure software (HCI). Kubernetes vormt de basis. VM’s kunnen zij aan zij met (Kubernetes) containers worden geconfigureerd, uitgerold en beheerd.

Dergelijke functionaliteit is al langer in closed source systemen als vSphere en Nutanix te vinden. Open source opties waren daarentegen voor lange tijd spaarzaam. KubeVirt en Virtlet probeerden het, maar grensden bij lange na niet aan de populariteit van het eerdergenoemde vSphere en Nutanix.

Volgens Sheng Yang, mede-ontwikkelaar van Harvester, komt het laatste door de kennisdrempel die elk open source HCI-project tot nog toe in gemeen heeft. Yang stelt dat alle eerdere open source tools voor het gezamenlijke beheer van VM’s en containers te veel kennis over Kubernetes vergen om gebruik onder VM professionals uit te nodigen. Harvester overbrugt de kloof met een Kubernetes-oplossing die op basis van VM-vaardigheid bruikbaar moet zijn.

Op KubeCon 2021 noemt SUSE de software als een van de meest meldenswaardige projecten van de afgelopen tijd. Met Harvester verstevigt SUSE Ranchers positie als open source optie voor het clusteren en grootschalige uitrollen van Kubernetes containers en VM’s.

Kubewarden, Rancher Desktop en meer

Daarnaast werpt SUSE een schijnwerper op Kubewarden, SUSE’s meest recente project. De tool stelt gebruikers in staat om policies te schrijven in een programmeertaal naar keuze en direct in de registries van containers uit te rollen.

Ook Rancher Desktop kwam aan bod, werd in juli van dit jaar geïntroduceerd en biedt een welkome mogelijkheid om Kubernetes op een lokale pc of Mac te draaien, wat de installatiedrempel verlaagt.

Epinio maakt een verschijning en dient als tool voor de deployment van gebruiksklare Kubernetes clusters, zonder daarvoor afhankelijk te zijn vaardigheid met Kubernetes-specifieke configuraties. Hypper is een variant van Kubernetes packet manager Helm. Volgens SUSE gaat Hypper slimmer om met de dependancy’s van applicaties, wat de snelheid en foutloosheid van (massa)updates en -configuratie van applicaties verhoogt.