De nieuwste release van Kubernetes is aanstaande. Versie 1.23 brengt nieuwe functionaliteit om het platform volwassener, veiliger en meer schaalbaar te maken.

In totaal krijgt Kubernetes 45 nieuwe features. De verbeteringen richten zich op de Kubernetes API, containers en infrastructuur, storage, networking en security. De verbeteringen moeten het containerplatform volwassener maken, zodat het zijn leidende positie op dit gebied kan blijven behouden. Vooral doordat versie 1.23 het platform meer snelheid geeft en op deze manier klaar is voor toekomstige ontwikkelingen.

Nieuwe functionaliteit

Op het gebied van de Kubernetes APi zijn er een drietal wijzigingen doorgevoerd. In een alpha-versie wordt onder meer het kubectl event-commando geïntroduceerd. Het commando is onder meer handig voor het zien van alle events in relatie tot een specifieke bron, het letten op events in een cluster en het filteren van events op basis van status en type in een specifieke name space.

Ook is nu de Horizontal Pod Autoscaler (HPA) API, voorheen in bèta, algemeen beschikbaar. Deze API schaalt automatisch het aantal pods op basis van metrics en is belangrijk voor het verbeteren van de schaalbaarheid van Kubernetes.

Een andere wijziging voor de Kubernetes API is de toevoeging van CustomResourceDefinition (CRD). Dit is een robuuste abstractielaag voor het uitbreiden van Kubernetes en laat het platform werken met alle mogelijke custom-bronnen.

Versie 1.23 komt tevens met twee nieuwe soorten containers. Dit zijn ‘kortstondige’ containers en Windows privileged containers. Kortstondige containers zijn ontworpen voor het in de gaten houden van de status van andere pods, het oplossen van problemen en debuggig. De containers zijn ook voorzien van een nieuw CLI-commando, kubectl debug, die het oplossen van problemen met containers moet vergemakkelijken.

Privilegd containers zijn sterke container instances die op een manier hostbronnen kunnen gebruiken alsof het een proces is dat direct op de host draait. Hierdoor zijn de containers handig voor het beheer van host instances en worden bijvoorbeeld vaak in Linux containers gebruikt.

In versie 1.23 worden dit soort privilegd containers voor Windows en de host networking mode nu in beta toegevoegd. Het helpt ontwikkelaars meer met Windows nodes in clusters.

Storage, networking en secutity

Op het gebied van storage is een verandering doorgevoerd in de komende versie van het Kubernetes-platform. Deze verandering is dat ontwikkelaars nu zelf tijdens het mounten van storage volumes kunnen bepalen hoe de permissies en het eigendom worden geregeld.

Voor networking is nu ook IPv6 toegevoegd. Dit betekent dat het containerplatform nu eindelijk dual-stack IPv4/IPv6-networking algemeen beschikbaar heeft. Het zorgt ervoor dat er awareness is voor meerdere IPv4/IPv6-adressen voor pods en diensten. Ook ondersteunt versie 1.23 nu native IPv4-IPv4-communicatie parallel aan IPv6-IPv6-communicatie naar, van en binnen clusters.

Verder zijn pod security-standaarden nu in bèta uitgebracht. Deze standaarden moeten meer security brengen voor pods en clusters.