2min

Tags in dit artikel

, , ,

In Nederland werden er in het afgelopen jaar minder domeninnamen geregistreerd dan in topjaar 2020. Wel was het aantal geregistreerde .nl-domeinnamen beter dan verwacht, zo geeft de beheerder van het .nl-domein aan in zijn jaarlijkse overzicht.

In heel 2021 werden er volgens de.nl-beheerder in totaal 900.000 .nl-domeinen geregistreerd. Dit was minder dan in het voorgaande topjaar 2020 toe maar liefst in totaal 1.040.000 werden geregistreerd. Wel is het aantal geregistreerde .nl-domeinnamen in het afgelopen jaar toegenomen. Er kwamen netto 119.000 domeinnamen bij tot een totaal van 6.231.000 .nl-domeinnamen. Minder dan de 206.000 in 2020. Het aantal opgeheven domeinnamen bedroeg 781.000. In 2020 werden er nog 788.000 domeinnamen opgeheven.

Uit het SIDN-overzicht blijkt verder dat vooral in het voor- en het najaar van 2021 domeinnamen werden geregistreerd. Pieken waarin domeinnamen werden opgeheven, zijn niet aangetroffen. Volgens de .nl-beheerder vonden de opheffingen gedurende het hele jaar plaats.

Beter aantal dan verwacht

Volgens de SIDN was het aantal nieuwe domeninnamen in 2021 wel beter dan het had verwacht. De organisatie verwachtte dat bedrijven die tijdens de eerste lockdown vanwege de huidige pandemie massaal online gingen, hun domeinregistratie na een jaar weer zouden opzeggen. Dit scenario is geen werkelijkheid geworden. Volgens de beheerder van het .nl-domein is dit dan ook een teken dat bedrijven nu definitief de stap naar (deels) online hebben gemaakt.

Niet alleen starters richten hun bedrijfsactiviteiten volledig online in, volgens de .nl-beheerder zijn er ook steeds meer bestaande ondernemingen die een online kanaal openen. SIDN ontdekte dat vooral groothandels steeds vaker een apart digitaal kanaal oprichten waarmee ze direct aan eindklanten leveren. Ook dienstverleners zien steeds vaker in dat zij makkelijk hun tot nu toe volledige fysieke diensten ook online kunnen aanbieden.

Toename phishing en ransomware

Naast al deze positieve geluiden, signaleert SIDN ook een aantal punten waarover het zijn zorgen uitspreekt. Zo ziet de .nl-beheerder onder meer een toename van het aantal phishing- en ransomware-aanvallen. Veel bedrijven, vooral binnen het mkb, geven aan dat zij zichzelf niet zien als een doelwit voor dit soort aanvallen. Grote bedrijven wapenen zichzelf juist tegen dit soort aanvallen. Volgens SIDN moet hiervoor toch meer bewustzijn komen

De .nl-beheerder geeft als een positieve ontwikkeling rondom cybercrime aan dat het aantal nepwebwinkels in 2021 flink is afgenomen. Dit soort winkels worden vaak rond feestdagen opgericht. In november 2021 werden 101 verdachte gevallen onderzocht, waarvan het in 36 gevallen daadwerkelijk om een nepwebwinkel ging. In 2019 lag dit aantal nog op 4.500 nepwebwinkels die offline werden gehaald.