2min

Het plan van SIDN om het domeinregistratiesysteem voor het .nl-domein naar AWS te migreren, is volgens hoogleraar Bestuurskunde en cybersecurityexpert Michel van Eeten van de TU Delft een slecht idee. Nederlandse clouddiensten zouden dit gemakkelijk kunnen hosten, en SIDN heeft ook een publieke verantwoordingsplicht.

De aankondiging dat SIDN het registratiesysteem van het .nl-domein naar de public cloudomgeving van AWS wil verplaatsen, heeft veel stof doen opwaaien. Zo heeft het tot Kamervragen geleid, omdat belanghebbenden vrezen dat hierdoor de Amerikaanse overheid mogelijk inzicht krijgt in dit systeem.

Migratie is slecht plan

In het universitaire weekblad Delta van de TU Delft voegt Van Eeten nu ook zijn mening toe. Volgens de hoogleraar is het besluit van SIDN een slecht plan.

Hij betwist bijvoorbeeld het argument van SIDN dat er te weinig eigen personeel beschikbaar is om het eigen serverpark waarop het .nl-registratiesysteem draait, te onderhouden. Van Eeten stelt dat er zeker Nederlandse cloudaanbieders zijn die dit systeem kunnen hosten en onderhouden.

De hoogleraar denkt dat SIDN voor AWS kiest vanwege alle extra diensten die deze public cloud kan aanbieden. Hiermee zou bijvoorbeeld in de toekomst de dienstverlening van SIDN kunnen worden geüpgraded of opgeschaald.

Van Eeten schat zelf in dat het slechts om een paar honderd accounts in de database gaat, dus vraagt hij zich af waarom Nederlandse aanbieders dat niet kunnen hosten en onderhouden.

Een man met een bril voor een computerscherm.

Mogelijke nationalisering

Daarnaast verwijt de hoogleraar de .nl-domeinbeheerder dat het niet goed heeft nagedacht over zijn publieke taak, vooral omdat het gaat om operationeel relevante infrastructuur. In dit geval heeft SIDN een verantwoordingsplicht, maar deze wordt volgens Van Eeten niet vervuld.

Bovendien zou in de statuten van SIDN staan dat de dienstverlening voor en vanuit Nederland moet worden aangeboden. In de ogen van de hoogleraar heeft de Raad van Toezicht van SIDN daarom niet goed opgelet en is niet op de hoogte van wat er wereldwijd speelt, bijvoorbeeld op het gebied van privacy.

Hij zou daarom niet verbaasd zijn als SIDN, nu een privaat-publieke organisatie, door wetgeving vanuit de Tweede Kamer wordt aangepakt, mogelijk zelfs door de .nl-domeinbeheerder te nationaliseren.

Reactie SIDN

SIDN reageert niet op de uitspraken van de hoogleraar aan de TU Delft. In een eerdere reactie op de ophef gaf SIDN aan dat alleen het .nl-registratiesysteem naar AWS wordt gemigreerd en daarbij wordt ondergebracht in Europese datacenters. De belangrijkste systemen van SIDN, het resolving-systeem en de bijbehorende DNS-infrastructuur, blijven nog steeds onder de controle van de domeinbeheerder zelf en blijven in Nederland.

Lees ook: Infrastructuurplannen SIDN leiden tot onrust over onafhankelijkheid .nl-domein