1 min

Tags in dit artikel

, , ,

Implementatiepartners missen kansen op gebied van adoptie en verandermanagement. Klanten verwachten veel meer dan een goede softwareprijs en een snel project.

SAP-dienstverlener myBrand vroeg 500 Nederlandse IT-beslissers naar de eigenschappen die zij in een implementatiepartner zoeken. Adoptie en verandermanagement zijn twee van de belangrijkste factoren. Meer dan de helft vindt dat een applicatie niet optimaal wordt gebruikt wanneer adoptie tijdens het implementatieproject ontbreekt.

De prijzen van software en snelheid van projecten blijven belangrijk, maar adoptie en verandermanagement zetten de toon. Bijna de helft van de ondervraagde organisaties vindt dat de huidige implementatiepartner te veel bezig is met het implementeren van nieuwe tools en technologie├źn, ten koste van aandacht voor de mensen die met die nieuwe technologie aan de slag moeten. De menselijke kant van implementatiepartners komt tekort, aldus de onderzoekers.

“Adoptie en verandermanagement zijn binnen implementatietrajecten nog te vaak ondergeschoven kindjes”, stellen de onderzoekers. “Als gevolg worden nieuwe tools en services niet optimaal gebruikt.”

Waar let je op?

“Het keuzetraject is een belangrijk aandachtspunt voor organisaties die een geschikte implementatiepartner zoeken. Vaak gaat het om aanzienlijke investeringen, wat het des te belangrijker maakt om in het keuzetraject voldoende aandacht te besteden aan de ruimte die een partner inbouwt voor adoptie, training en verandermanagement.”

“De kansen voor IT-bedrijven liggen op hetzelfde vlak. Leveranciers die voldoende oog hebben voor de mensen die met nieuwe technologie moeten gaan werken, plukken daar uiteindelijk ook zelf de vruchten van.”