1 min Applications

Twee websites aangepakt door CBP

Gisteren heeft Het College Bescherming Persoonsgegevens, afgekort CBP, twee websites aangepakt die onrechtmatige dingen deden met de persoonsgegevens, die men invoerde op de website. Het betreft de websites, Jiggy.nl en Zikle.nl.

Twee websites aangepakt door CBPJiggy.nl had een soort tell-a-friend-optie. Echter was aan deze optie een beloning gekoppeld, die ervoor zorgde dat men extra speelbeurten kreeg nadat e-mailadressen opgegeven waren. Jiggy.nl mailde die e-mailadressen dan of ze ook lid wilden worden, iets dat volgens het CBP niet mag. Verder deed Jiggy.nl niet de vereiste leeftijdscheck. Dit houdt in dat de website checkt of de spelers zestien jaar of ouders zijn, of toestemming hebben van hun voogd. Het spel is onder druk van het CBP offline gehaald.

Op de netwerksite Zikle.nl kan men een profiel aanmaken. Dit profiel was beschikbaar voor iedereen, tenzij men anders besloot. Na een sommatie van het CBP zijn de profielen nu besloten terrein, tenzij de speler anders aangeeft. Zike.nl deed eveneens de vereiste leeftijdscheck niet, volgens de beheerders van de website zijn beide problemen inmiddels verholpen.

Bron:Automatisering Gids