2min

Het UMC Groningen beantwoordt vragen van patiënten met hulp van AI. Toch zijn het alleen medische professionals die daadwerkelijk het gesprek voeren: de AI-toepassing is vooral bedoeld om de administratieve druk te verlagen op zorgmedewerkers.

Het UMCG werkte samen met het Tilburgse ziekenhuis ETZ bij een proef van softwarebedrijf Epic, dat zich specialiseert in elektronische patiëntendossiers (EPD’s). De AI-oplossing ontvangt een vraag van een patiënt als input en creëert een opzet voor een antwoord dat medische staf kan aanvullen en aanpassen waar nodig. Overigens zegt het UMCG dat de chatbot de gestelde vragen niet verwerkt om tot betere antwoorden te komen. “In de proefperiode is de wijze waarop het systeem de vragen van patiënten beantwoord, verfijnd,” stelt Janneke Kruse, woordvoerder van het Groningse ziekenhuis. “Het is geen zelflerend systeem, de chatbot leert niet van onze patiëntgegevens. De chatbot is geïntegreerd in het EPD, dus de patiëntengegevens blijven veilig binnen het systeem. Ook de leverancier kan er niet bij.”

CMIO van het UMCG en KNO-arts Tom van der Laan is uiterst optimistisch over de toepassing, maar benadrukt dat de mens centraal blijft staan. “Het is prachtig om te zien waar kunstmatige intelligentie toe in staat is. Maar de zorg blijft mensenwerk: er is altijd een arts of verpleegkundige die het antwoord checkt voordat we het verzenden. Kunstmatige intelligentie kan het werk ondersteunen en makkelijker maken, maar zorgprofessionals zijn voorlopig onvervangbaar in de zorg.”

Meerdere taken

Medische data ligt erg gevoelig en is onderhevig aan strenge privacy-regelgeving. Om die reden is de inzet van AI op deze gegevens relatief beperkt. Toch hoorden we eerder dit jaar al van directeur ICT van Appo Groep Jeroen Donkers dat medewerkers in de zorg alsnog veel kunnen hebben aan de technologie. Zo zijn de Freddy AI-functies van Freshworks inzetbaar voor administratieve en logistieke data van digitale apotheken.

Het UMCG gaat hierin dus een stap verder door ook op specialistisch gebied AI-hulp te zoeken. Het Groningse ziekenhuis zou binnen Europa als eerste een dergelijke chatbot-toepassing gebruiken. Echter stipt men wel aan dat er in de Verenigde Staten al meerdere voorgangers te vinden zijn. “De ervaringen daar zijn zeer positief,” aldus Van der Laan. “Je kunt denken dat zo’n systeem het contact met de zorgverlener onpersoonlijker maakt, maar niets is minder waar. Omdat de zorgverleners de vragen nu tussen de bedrijven door beantwoorden, doen ze dat vaak wat kortaf. Kunstmatige intelligentie blijkt niet alleen informatievere en uitgebreidere antwoorden te geven, maar AI doet dat ook meer empathisch. We verwachten dat we in Nederland dezelfde positieve ervaringen zullen hebben.” 

De tijdwinst dankzij AI zou op den duur voor allerlei zorgverleners significant zijn, meent Van der Laan. “De toepassingen zijn eindeloos.”

Tip: ‘Zorgsector verwacht hack, maar de helft is onvoorbereid’