2min

AI-start-up Inflection AI heeft onlangs zijn nieuwste generatieve AI LLM Inflection-2 gepresenteerd. Dit model zou volgens de AI-ontwikkelaar makkelijk kunnen concurreren met vrijwel alle andere bekende generatieve AI-modellen.

Het nu gepresenteerde generatieve AI-model Inflection-2 is volgens Inflection AI een grote verbetering ten opzichte van het eerste Inflection-1-model. Dit laatste model is onder meer in staat teksten te schrijven, te herschrijven, documenten samen te vatten, code te genereren en daaraan gerelateerde taken te verrichten.

Inflection-2 biedt nu meer mogelijkheden. Dat komt onder meer door een flink verbeterde kennisdatabase, waardoor het in staat is om vragen van gebruikers meer accuraat te beantwoorden. Ook zou het geüpdatete generatieve AI-model beter redeneren. Dit zou bijvoorbeeld betere code genereren of teksten meer gedetailleerd maken.

Sterke concurrent

Inflection AI heeft zijn nieuwste generatieve AI-model meteen aan een benchmark met concurrenten onderworpen. Volgens de AI-specialist blijkt uit deze testen dat het vaak beter functioneert dan bestaande generatieve AI-modellen van concurrenten.

Een tabel met een aantal verschillende getallen.

Uit de benchmark bleek dat de prestaties van Inflection-2 hoger zouden zijn dan die van onder meer PaLM 2 van Google, Claude 2 van Anthropic, Llama 2 van Meta en het ‘rebelse’ Grok AI-model. Alleen tegen het GPT-4 -model van OpenAI moet Inflection-2 het nog afleggen.

Lees ook: Anthropic lanceert Claude 2.1: ‘levert verbeteringen voor ondernemingen’

Getraind met Nvidia H100 GPU’s

Voor het trainen van het Inflection-2-model gebruikte de AI-specialist maar liefst 5.000 Nvidia H100 GPU’s. Daarnaast worden deze specifieke GPU’s gebruikt voor inference. De AI-ontwikkelaar heeft in totaal 22.000 Nvidia H100 GPU’s tot zijn beschikking voor generatieve AI LLM’s.