2min

Tags in dit artikel

, , ,

Anthropic stelt de nieuwste generatie van Claude voor. Met het model probeert Anthropic de zakelijke markt te bereiken. Dat is opnieuw te horen bij de voorstelling van versie 2.1, die verbeteringen zou leveren in de belangrijkste mogelijkheden voor ondernemingen.

“Claude 2.1 levert verbeteringen op het gebied van belangrijke mogelijkheden voor ondernemingen, waaronder een toonaangevend 200K token-contextvenster, aanzienlijke verminderingen in het aantal modelhallucinaties, systeemprompts en onze nieuwe bètafunctie: toolgebruik”, schrijft Anthropic in de aankondiging over de nieuwste versie van zijn large language model (LLM).

Antwoordt correcter

Door het contextvenster te verdubbelen ten opzichte van voorgaande modellen, is het mogelijk de chatbot die wordt aangestuurd door Claude, langere vragen te stellen. Door meer details te kunnen geven, moet het antwoord ook sneller relevant zijn voor de gebruiker. Bovendien maakt het Claude geschikter voor het samenvatten van documenten.

Daarnaast verbeterden de ontwikkelaars de correctheid van de antwoorden. Het bedrijf spreekt van een vermindering van 30 procent.

Beter afgestemd op de noden

Door systeemprompts kan een bedrijf Claude inzetten met de gewenste tone of voice. Het gaat als het ware om een afbakening van het vermogen van Claude door specifieke instructies of context aan het model mee te geven, dat de chatbot beperkingen oplegt bij het geven van een antwoord.

De bètafunctie toolgebruik tot slot geeft gebruikers de mogelijkheid om Claude ’te integreren in bestaande processen, producten en API’s.’ De functie maakt het mogelijk private bedrijfsdata aan het model te koppelen, die de aangestuurde chatbot kan uitpluizen en opnemen in het antwoord.

Anthropic zet met de verbeteringen opnieuw in de kijker dat het bedrijf AI-tools wil bouwen voor zakelijke gebruikers. Met de investeringen van Amazon en Google kan deze visie verder vorm krijgen.

Lees ook: Amazon investeert 4 miljard dollar in Anthropic voor betere AI-propositie