1 min

De Europese Commissie wil alle EU-lidstaten verplichten om de toegang tot websites met kinderporno te blokkeren. De betreffende websites moeten ontoegankelijk gemaakt worden door middel van een filter.

Vandaag gaat eurocommissaris Cecialia Malmström een richtlijn voorstellen waar de filter voor kinderporno deel van uitmaakt, zo meldt Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Malmström, eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken, zei het volgende tegen de Duitse krant: "De richtlijn zal schoon schip maken met de donkere hoeken van het internet en met de criminele beelden van kindermisbruik. Als we geen actie ondernemen kunnen internetgebruikers het bekijken van dergelijke beelden op termijn als normaal gaan beschouwen."

Alle lidstaten zouden de ontwerprichtlijn, welke 22 strafbare handelingen bevat, moeten opnemen in de nationale wetgeving.