3min

KPN heeft via een persbericht laten weten dat het niet naar de inhoud van het mobiele internetverkeer van klanten heeft gekeken. De Deep Packet Inspection (DPI) is alleen gebruikt om inzichtelijk te maken hoe groot de opkomst van WhatsApp is.

In de verklaring stelt KPN dat er dus geen sprake is van afluisteren of het inhoudelijk bekijken van verkeer. KPN zegt daarover: "De indruk is ontstaan dat KPN zijn abonnees zou afluisteren of dataverkeer inhoudelijk zou bekijken, door middel van Deep Packet Inspection (DPI). Deze indruk is niet juist."

KPN lijkt zich van geen kwaad bewust te zijn en maar gaat voor de zekerheid onderzoeken of ze wel alle privacy regels hebben nageleefd.

"KPN heeft het soort dataverkeer geanalyseerd om de opkomst van de applicatie WhatsApp in kaart te brengen, waarbij DPI is gebruikt. KPN kijkt niet naar de inhoud van berichten. KPN onderzoekt op dit moment of alle regels met betrekking tot het bewaren van analyse gegevens zijn nageleefd."

Hoe ze deze analyse precies hebben uitgevoerd blijft voorlopig nog even geheim. Hierover laat KPN nog niets los, of ze hiervoor DPI hadden moeten gebruiken blijft de grote vraag. Bij DPI bekijk je in principe het hele verkeerspakket wat op dat moment voorbij komt, dus ook de inhoud. KPN had beter het verkeer richting de servers van WhatsApp kunnen monitoren, dat is niet in strijd met de wet en levert ook een analyse van de opkomst van WhatsApp op.

Eerder vandaag werd bekend dat KPN al het mobiele internetverkeer in de gaten houdt met behulp van Deep Packet Inspection, waarmee in principe ook gewoon de inhoud van het verkeer is te lezen. Denk hierbij dus ook aan e-mails en logingegevens.

KPN blijft er nu bij alleen in kaart te hebben gebracht hoe groot het gebruik van WhatsApp is maar wil dit in de toekomst gaan gebruiken om klanten te laten betalen voor diensten waardoor KPN geld misloopt. WhatsApp is een gratis berichtenservice voor smartphones, die gebruik maakt van mobiel internet in plaats van het SMS platform. Hierdoor zijn deze berichten gratis en verdient KPN er dus niets aan. Aankomende zomer zal KPN met nieuwe abonnementen komen voor diensten als WhatsApp en Voice over IP.

In het wetboek van Strafrecht staat dat aftappen is verboden, de kans is dus aanwezig dat KPN handelt in strijd met de wet. Uiteraard zullen de juristen van KPN een andere mening zijn toebedeeld, de vraag is of het College Bescherming Persoonsgegevens actie gaat ondernemen na aanleiding van dit nieuws.

Veel mensen hebben inmiddels via Twitter en reactiemogelijkheden op websites hun ongenoegen geuit. Veel mensen zijn toch wel gesteld op hun privacy en vinden dat KPN geen Deep Packet Inspection mag gebruiken. Ook zijn veel klanten van mening dat KPN niet moet proberen applicaties als WhatsApp extra te belasten.

KPN heeft ongeveer de hele middag nodig gehad om tot een verklaring te komen, waardoor er steeds meer reacties van mensen online verschenen. Inmiddels staat zowel "Deep Packet Inspection" als "DPI" in de trending topics lijst van Twitter.