Zo’n vijf miljoen Nederlanders download illegale content van het internet. De bekendste en populairste manier om deze content te downloaden is via een p2p-netwerk. Het gratis aanbod is de voornaamste reden om dit te doen.

Dat zijn enkele bevindingen uit het rapport (PDF!), Feiten om te delen: digitale contentdistributie in Nederland, van onderzoeks- en adviesbureau Considerati. Wat de exacte effecten van het downloaden zijn voor de legale markt is al jaren een bron van discussie. De reden hiervan is dat het verband tussen illegaal downloaden en de legale verkoop moeilijk is vast te stellen.

Desalniettemin schetst dit rapport een algemeen beeld over de economische en sociale gevolgen van illegaal downloaden. Verreweg de meeste gebruikers downloaden illegale content van het internet, omdat deze gratis is. Een groot deel van deze groep heeft na het downloaden niet de intentie om een legaal exemplaar van de gedownloade content te kopen. De groep die uiteindelijk niet over gaat tot het legaal aankopen wordt op basis van dit onderzoek geschat op 5% tot 30% voor muziek, voor films zijn de cijfers moeilijk in te schatten op basis van dit onderzoek maar men gaat er vanuit dat die hoger liggen, gezien het hierbij vaker gaat om eenmalig gebruik. Ook voor games en ebooks ligt dit getal waarschijnlijk hoger. Volgens dit onderzoek lijdt de Nederlandse muziekindustrie hierdoor een schade van maximaal 100 miljoen euro.

Op de langere termijn kan het illegaal downloaden effect hebben op de koopbereidheid en de prijsperceptie van consumenten. Door het illegale aanbod kan de consument ervoor kiezen om muziek gratis te downloaden, zodat het zijn geld aan iets anders kan uitgeven. Tevens is het mogelijk dat het beeld van de consument over wat een redelijke prijs is kan veranderen door de illegale downloadpraktijken.

Op basis van meer dan 200 wetenschappelijke artikelen, onderzoeksrapporten en studies schetsen de auteurs een beeld van de legale en illegale markten van digitale content, de beweegredenen van de consument om te downloaden uit illegale bronnen, die schade van de entertainmentindustrie en de bredere economische en sociale effecten. Hiermee wil Considerati het downloaddebat in Nederland verder helpen.

"Een groot probleem in het huidige downloaddebat is dat tot op heden een helder overzicht van feiten ontbreekt", aldus Bart Schermer, partner bij Considerati die het onderzoek leidde. "Partijen beroepen zich op uiteenlopende studies en de verschillende aspecten nooit in hun onderlinge samenhang worden besproken. Deze studie is bedoeld om politici, beleidsmakers en de verschillende betrokkenen in het downloaddebat meer inzicht te geven in de complexe economische, juridische en ethische vragen die spelen bij legale en illegale contentdistributie."

Het onderzoek werd uitgevoerd op verzoek van de NVPI, de branchevereniging voor de entertainmentindustrie, en begeleid door een begeleidingscommissie die bestond uit Erwin Angad-Gaur van het Platform Makers, Jaap Bruijnen van Warner Home Entertainment Benelux, Arnoud Engelfriet van ICTRecht, Kees van der Hoeven van Universal Music Nederland, Geert Noorman van het NUV, Hein van der Ree van BUMA/Stemra, Paul Solleveld van de NVPI, Michel van Eeten van de TU Delft en Retaildeskundige Juan da Silva. Voorzitter van de begeleidingscommissie was Arda Gerkens, voormalig lid van de Tweede Kamer.