Stichting Brein mag ip-adressen van uploaders verzamelen

Stichting Brein heeft toestemming gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens om ip-adressen te verzamelen waarmee illegaal auteursrechtelijk materiaal wordt geupload. Stichting Brein wil via een nieuw systeem deze ip-adressen gaan verzamelen om de verantwoordelijken vervolgens te laten betalen voor het delen van beschermd materiaal.

Stichting Brein heeft hiermee nog maar één hindernis te nemen en dat zijn de internetproviders in Nederland. Het zal echter niet lang gaan duren voordat we hierover duidelijkheid gaan krijgen. Stichting Brein is nu begonnen met het verzamelen van ip-adressen die nu illegaal auteursrechtelijk beschermd materiaal delen.

Als Stichting Brein dadelijk inzichtelijk heeft welke gebruikers met regelmaat beschermd materiaal delen dan zal het vervolgstappen gaan zetten. In de eerste plaats zal de Stichting contact gaan zoeken met de betreffende internetprovider, bijvoorbeeld KPN of Ziggo. Daar zal Stichting Brein gaan vragen om de naam en adresgegevens van de klant met het ip-adres dat regelmatig upload.

Daar is dan ook de laatste hindernis die Stichting Brein nog moet nemen. De internetprovider in Nederland hebben al laten weten niet mee te willen werken aan het vervolgen van hun klanten. Stichting Brein zal dus naar de rechter moeten stappen en de internetprovider in kwestie moeten dagen om de klantgegevens. Het is dan aan de Nederlandse rechters om te bepalen wat zwaarder weegt, de privacy van de klant of het overtreden van de wet en het delen van illegaal beschermd materiaal.

Stichting Brein gaat er vooralsnog vanuit dat de rechtbank in hun voordeel zal beslissen en dat de internetproviders door de rechter gedwongen zullen worden om de klantgegevens te verstrekken. Stichting Brein stelt dat het dan een schikkingsvoorstel zal aanbieden van enkele duizenden euro’s. De overtreder heeft dan de keuze om die te betalen of door Stichting Brein te worden aangeklaagd, waarbij het geëiste bedrag een flink stuk hoger zal komen te liggen.

In elk geval is duidelijk dat er in Nederland nu veel harder opgetreden gaat worden tegen het delen van auteursrechtelijk beschermd materiaal, ook zal het boetebedrag fors zijn.