2min

Sinds 31 augustus 2011 zijn Doom en Doom II: Hell on Earth weer te koop in Duitsland. Het was jarenlang verboden om deze games te verkopen omdat ze te gewelddadig waren. Dat maakte de Bundesprufstelle, een overheidsinstelling die kinderen beschermt tegen schadelijke media bekend. Gewelddadige games hebben het altijd moeilijk gehad in Duitsland. Voorheen werden deze games net zoals pornografie alleen te koop aangeboden in de adult-stores.

Het verbod op het spel Doom geld sinds 1994 en is officieel opgeheven op 31 augustus na een oproep van Brethesda, de huidige eigenaar van de serie. Bethesda Software, die zo zijn vraagtekens had op het verbod merkte op dat het spel wat betreft graphics en geweld door vele andere titels is geëvenaard. Na de revisie die hij indiende bij de Bundesprufstelle werden de games weer vrijgegeven. De originele titel genaamd ‘Harmful’ was door de Federal Department voor Media als bloederig en sadistisch beoordeeld en op de lijst van verboden games geplaatst.

Het verbod was destijds niet gebaseerd op graphics ondanks de ruwheid van het spel. De belangrijkste reden voor het verbod was dat het spel voornamelijk bestond uit vechtscenes.

In een e-mail aan de BBC verklaarde de federale beoordelaars dat de hoofdfactoren van de afkeuring waren gebaseerd op drastische uitbeelding van geweld gericht op mensen of mensachtige wezens.
In de game ontbraken alternatieve scenes zonder geweld. Hierdoor zou het spel meer schadelijke effecten hebben op minderjarige.

De opheffing van het verbod betekent niet dat iedereen de game zomaar kan aanschaffen; Doom en Doom II zijn enkel geschikt bevonden voor spelers met een minimumleeftijd van 16 jaar en ouder. Tevens is de Amerikaanse versie van Doom II: Hell on Earth nog steeds verboden in Duitsland, omdat hierin twee levels uit Wolfenstein 3D zijn opgenomen en deze hakenkruizen bevatten. Of uitgever Bethesda Doom en Doom II alsnog gaat uitbrengen, 17 jaar na dato, is niet bekend.