De Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) wordt na vier jaar eindelijk in behandeling genomen door het Europees Parlement. De Europese volksvertegenwoordigers hebben niet de mogelijkheid om deze wet nog te wijzigen, maar kunnen deze wel naar de prullenbak verwijzen.

ACTA is een wetsvoorstel dat in het leven is geroepen om een einde te maken aan de handel in namaakartikelen en auteursrechtelijk beschermd materiaal via het internet. Deze wet is te beschouwen als de Europese variant op SOPA en PIPA.

Een Nederlandse delegatie ondertekende vorige maand namens Nederland het verdrag in Genève. Daarmee is de tekst definitief vastgelegd. Nu alle lidstaten het verdrag hebben ondertekend, is het aan de beurt van nationale parlementen om het verdrag te ratificeren.

Ook het Europees Parlement zal nog over de inhoud van het wetsvoorstel debatteren. De komende maanden zal ACTA langs vier commissies van het Europees Parlement gaan. Iedere commissie formuleert zijn eigen mening over het wetsvoorstel. De hoofdcommissie (internationale handel) zal hiermee rekening houden bij het formuleren van zijn mening. Deze laatste mening zal onderwerp van discussie zijn in de plenaire vergadering van het Europees Parlement.

Zowel de nationale parlementen als het Europees Parlement vormen nog een obstakel in het wetgevingsproces. Daarnaast heeft Europarlementariër Sophie in ’t Veld (D66) een verzoek ingediend bij de Europese Commissie om alle relevante stukken boven tafel te krijgen. Deze wil ze inzien voordat ze al dan niet instemt met het wetsvoorstel. Momenteel ligt haar verzoek bij het Europese Hof van Justitie. Het zal dus waarschijnlijk nog enige tijd duren voordat er een uitspraak over het wetsvoorstel op tafel ligt.

Sommige Europarlementariërs leveren forse kritiek op het wetsvoorstel. Europarlementariër Judith Sargentini zegt dat ACTA internetvrijheid beknot, innovatie belemmert en de toegang tot medicijnen bemoeilijkt. Om die redenen is het wetsvoorstel volgens haar funest voor ontwikkelingslanden. "ACTA is een slecht verdrag, dat alleen goed is voor de winstmarges van een klein aantal multinationals. Ontwikkelingslanden mochten niet eens meeonderhandelen over dit internationale verdrag. Zij protesteren – terecht – luid tegen ACTA", aldus Sargentini.