Amazon heeft de prijzen van het gebruik van haar clouddiensten verlaagd. Naast een lagere prijs voor het gebruik van de Elestic Compute Cloud zijn ook de prijzen van enkele bijbehorende diensten verlaagd.

Wanneer er naar de verlagingen wordt gekeken zien we dat vooral vaste klanten die veel services hebben draaien bij Amazon veel voordeel genieten. Amazon hanteerde bij de verlaging geen vaste percentages, de percentages zijn per regio verschillend. Ook het type instantie maakt verschil in de prijs. Echter kunnen de prijzen volgens Amazon voor klanten met veel hardware enkele tientallen procenten lager uitvallen dan voorheen.

Amazon geeft daarnaast meer korting wanneer er een contract wordt aangegaan voor een langere periode. Waar het op afroep huren van een kleine configuratie met daarop Windows of Linux respectievelijk vier en zes procent in prijs zal dalen, zal de korting bij een langere overeenkomst een stuk groter zijn. Ga je als klant bijvoorbeeld voor Reserved Instances, een langdurige huurovereenkomst, zal de korting op kunnen lopen tot een percentage van 37 procent.

Nog meer kortingen voor grote huurders zien we in bijbehorende diensten. Amazon Relational Database Services, Elastic MapReduce en ElastiCache worden op afroep tot 10 procent voordeliger. Voor vaste klanten loopt de korting op tot enkele tientallen procenten.

Gelijktijdig met het verlagen van de prijzen introduceert Amazon ook volumekortingen. Besteedt je namelijk meer dan 250.000 dollar aan Reserved Instances krijg je van Amazon tien procent korting. Ligt je besteding boven de twee miljoen zal dit zelfs twintig procent zijn. Vooral grote vaste klanten hebben dus baat bij de nieuwe prijzen en kortingen van Amazon.