De International Trade Commission (ITC), het belangrijkste adviesorgaan voor het Europees Parlement over ACTA, kan zich niet vinden in de tekst van het verdrag. De commissie haalt fel uit naar mogelijke schending van burgerrechten en de vaagheid van de tekst.

"De gezochte voordelen van deze internationale afspraken vallen in het niet bij de schendingen van de burgerrechten die het verdrag mogelijk maakt. Gegeven de vaagheid in sommige onderdelen van de tekst [van het verdrag, red] en de onzekerheid over de interpretatie, kan het Europees Parlement een adequate bescherming van de burgerrechten in de toekomst niet garanderen onder ACTA", aldus rapporteur David Martin in een eerste aanbevelingsschets.

ACTA staat voor Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Met deze wetgeving wil de Europese Commissie een einde maken aan de handel in namaakartikelen en tevens intellectueel eigendom beter beschermen. Het duurde ruim vier jaar om de huidige tekst van het ACTA-verdrag vast te stellen. Dat komt doordat een groot aantal partijen zijn betrokken bij de samenstelling: naast de Europese lidstaten namen ook Australië, Japan, Canada, de Verenigde Staten, Marokko, Nieuw-Zeeland, Noord-Korea, Mexico en Singapore deel aan de onderhandelingen.

De vrees dat ACTA meer kwaad dan goed doet is echter alom aanwezig. Tegenstanders vrezen voor internetcensuur en dat de privacy van internetgebruikers in het geding zal komen. Daarnaast heeft men kritiek op het besluitvormingsproces, dat naar eigen zeggen grotendeels achter gesloten deuren heeft plaatsgevonden.

Een meerderheid van de ITC-leden stemde eind vorige maand in om het verdrag niet voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie. Dit orgaan heeft de bevoegdheid om verdragen te toetsen aan andere Europese en internationale verdragen. Dit wordt door velen weliswaar als een welkome aanvulling gezien, maar zal naar verwachting anderhalf tot twee jaar in beslag nemen. De Europese Commissie daarentegen hecht veel waarde aan het oordeel van het Europese Hof en verzocht het Europees Parlement twee weken geleden om de stemming over het verdrag, die gepland staat in juni, voorlopig uit te stellen. Of het Europees Parlement hiermee zal instemmen is niet bekend.