2min

De GeenStijl-website heeft volgens de rechter inbreuk gemaakt op auteursrecht, portretrecht én privacy. Dit deed de blog door middel van hyperlinks in een artikel, die verwezen naar Playboy-foto’s van Britt Dekker.

Het is de eerste keer dat een rechtbank oordeelt dat hyperlinks inbreuk zouden maken op auteursrechten. De rechtbank vindt echter dat een veroordeling op zijn plaats is omdat GeenStijl te ver over de schreef ging.

GeenStijl moet de hyperlinks die naar Imageshack en FileFactory linken verwijderen op straffe van een dwangsom van 50.000 euro per overtreding, tot een maximum van 1 miljoen euro. Daarnaast moet ook 28.000 euro proceskosten opgehoest worden, plus de eventuele geleden schade die nog vastgesteld moet worden.

Volgens de rechtbank is het plaatsen van hyperlinks geen zelfstandige openbaring, behalve als er van inbreuk sprake is. Het Europese Hof heeft vastgesteld dat dit het geval is als er aan de volgende drie criteria voldaan wordt: interventie, nieuw publiek en winstoogmerk.

De rechter vond dat GeenStijl aan al deze criteria voldeed. Volgens Christiaan Alberdingk Thijm, advocaat van Sanoma, is het de eerste dat een Nederlandse rechter oordeelt dat hyperlinks inbreuk maken. De advocaat zegt dat de rechtbank expliciet de bijzondere omstandigheden heeft meegewogen en dat er over het algemeen geen gevaar is voor het plaatsen van hyperlinks.

Inmiddels heeft GeenStijl ook gereageerd op de uitspraak. GeenStijl noemt het vonnis een verlies voor het internet. Ook denken ze dat de uitspraak een precedent schept dat verder uitgebreid kan worden, zodat het internet verder beperkt kan worden. GeenStijl wil eerst nog binnenskamers beslissen of het in hoger beroep gaat tegen de uitspraak.