Ruim zeventig procent van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder maakt gebruik van online internetbankieren. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam vandaag met deze cijfers naar buiten.

Concreet betekent dit, dat er ongeveer 10,2 miljoen mensen gebruik maken van online bankieren. Een verschil in leeftijd van de online bankierders is overigens ook duidelijk te zien. In de categorie 25 tot 45 jaar is 91 procent actief met online internet bankieren, terwijl onder 75-plussers maar 17 procent online hun bankzaken regelt.

Veel ouderen maken geen gebruik van het internet. Degenen die wel op internet zijn te vinden maken niet altijd gebruik van internetbankieren. Een kleine meerderheid van zo’n zes op de tien 75-plussers met een internetverbinding doet ook aan online bankieren.