Volgens een onderzoek van het Centraal Burea voor Statistiek (CBS) zijn Nederlanders en Zweden het vaakst online te vinden in vergelijking met andere Europese landen. Ook met mobiel internet hoort Nederland bij de koplopers, het moet daarbij alleen Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Zweden voor zich dulden.

Volgens het onderzoek hebben Nederland en Zweden, beide 94 procent, het hoogste percentage internetters binnen de Europese Unie. Als we kijken naar mobiel internet dan doet Nederland het iets minder goed maar behoort het nog steeds tot de top. In Nederland maakt 56 procent gebruik van mobiel internet, dat is een stuk meer dan het gemiddelde in de EU van 35 procent. Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Zweden scoren hier nog beter dan Nederland. Opvallend is dat Duitsland erg slechts scoort bij mobiel internet, slechts 31 procent van de Duitsers heeft mobiel internet. Tot slot maken werkende mensen ongeveer 1,5 keer zo vaak gebruik van mobiel internet dan niet werkende mensen, aldus het CBS.

Sinds 2010 is de smartphone het meest populaire apparaat om mee mobiel te internetten, daarvoor was het de laptop. De tablet is nog redelijk nieuw en komt pas één jaar voor in de meting en is ongeveer half zo populair als de laptop.

Hieronder is een grafiek te zien met welke apparaten internet wordt gebruikt door de verschillende leeftijdscategorieën.