In het derde kwartaal waren er wereldwijd zo’n 6,6 miljard mobiele abonnees. Volgens het Zweedse telecombedrijf Ericsson zal het aandeel van de wereldbevolking dat over een mobiele internetverbinding beschikt de komende jaren steeds hoger worden. In 2019 zou 90 procent van de wereldbevolking een mobiele internetverbinding hebben.

Uit een verslag van het Zweedse telecombedrijf Ericsson wordt duidelijk dat het aantal personen met een mobiele verbinding relatief veel blijft toenemen. Naar verwachting zullen er in het jaar 2019 zo’n 9,3 miljard mobiele abonnees zijn. Hiervan zullen 5,6 miljard abonnees zijn uitgerust met een smartphone.

Volgens Ericsson zal eveneens in het jaar 2019 zo’n 90 procent van de wereldbevolking toegang hebben tot het gebruik van een WCDMA/HSPA-verbinding, ofwel een 3G-verbinding. Zo’n 65 procent van de wereldbevolking zal rond diezelfde tijd de beschikking hebben over een LTE-verbinding, dat wordt ook wel een 4G-verbinding genoemd.


De groei van het gebruik van smartphones stijgt exponentieel. Dit blijkt onder andere uit het gegeven dat het maar liefst vijf jaar duurde voordat er één miljard smartphone-abonnees waren, terwijl het vermoedelijk minder dan twee jaar zal duren vooraleer er twee miljard abonnees met een smartphone geregistreerd zullen zijn.

Vanzelfsprekend zal met het toenemende aantal smartphones ook het dataverkeer toenemen. Zo is de verwachting dat in het jaar 2019 meer dan de helft van het dataverkeer bestaat uit het bekijken van video’s. Het dataverkeer gerelateerd aan sociale netwerken en overige internetdiensten zal zo’n tien procent bedragen. Momenteel groeit het videoverkeer al met 55 procent per jaar.

Volgens Ericsson zal er in 2019 maandelijks zo’n tien exabytes aan mobiele dataverkeer rondgaan. Eén exabyte is evenveel als 1.000 petabyte, één petabyte staat gelijk aan 1.000 terabyte.