“Nederlandse jongeren verlaten Facebook massaal”

Uit een onderzoek van Global Web Index blijkt dat met name de Nederlandse tieners veel minder gebruik maken van Facebook in vergelijking met anderhalf jaar geleden. Facebook lijkt vooral hevige concurrentie te ondervinden van concurrenten in de vorm van mobiele applicaties.

Steeds meer jongeren verlaten de sociale netwerksite Facebook. Wereldwijd is een trend waar te nemen van de afname van gebruikers die in de leeftijdscategorie van zestien tot en met negentien jaar vallen. Onderzoeksbureau Global Web Index heeft dit verloop onderzocht en komt met de conclusie dat vooral Nederlandse jongeren Facebook links laten liggen. Een oorzaak hiervan zou zijn dat het tegenwoordig niet enkel een platform is waar alleen jongeren hun belevingen plaatsen. Steeds vaker bevinden zich ook oudere familieleden van de jongeren op de sociale netwerksite.

“Nederlandse jongeren verlaten Facebook massaal” “Nederlandse jongeren verlaten Facebook massaal”

Uit de cijfers blijkt dat ten opzichte van het tweede kwartaal van 2012 het aantal jongere gebruikers dat actief van Facebook gebruikmaakt in Nederland met maar liefst 52 procent is afgenomen. Deze koppositie wordt gevolgd door Maleisië, Frankrijk en Turkije met een afname van respectievelijk 45, 44 en 43 procent.

Wanneer wordt gekeken naar het actieve gebruik van andere sociale netwerksites door dezelfde groep jongeren valt op dat met name WeChat en Vine explosief gestegen is. Het afgelopen halfjaar is wereldwijd het aantal actieve gebruikers van WeChat en Vine explosief gestegen met respectievelijk 1.021 en 639 procent. Het gebruik van zowel deze als mobiele applicaties in het algemeen is wereldwijd enorm toegenomen. Dit komt overeen met het toenemend gebruik van smartphones met een internetverbinding wereldwijd. Hierbij neemt de smartphone steeds meer de rol over van de traditionele desktopcomputer.

Bron:Global Web Index