Downloaden van illegale content per direct verboden

Het is vanaf heden in Nederland niet meer toegestaan om auteursrechtelijk beschermde content te downloaden zonder ervoor te betalen. Tot heden had Nederland een bijzondere aanpak door deze activiteit te gedogen en een heffing op datahouders te hanteren. Deze heffing is door het Europese Hof niet voldoende bevonden en het kabinet heeft daaropvolgend aangegeven dat er per direct een downloadverbod is ingesteld.

De Nederlandse Thuiskopieheffing is volgens het Europese Hof niet voldoende om een downloadverbod te voorkomen. Tot heden moesten Nederlanders een extra heffing betalen op datahouders zoals CD’s en DVD’s, vanwege de mogelijkheid dat daar illegale content op zou worden geplaatst. Vanaf nu is het dus zo dat het downloaden van illegale content strafbaar is. Tot vandaag was het zo dat enkel het delen van beschermde gegevens een illegale handeling was.

De rechtszaak tegen Stichting Thuiskopie werd aangespannen door verschillende fabrikanten die de heffing niet zagen zitten. Door de uitspraak is het aannemelijk dat de heffing flink lager wordt of geheel zal verdwijnen. Het oordeel komt niet als een verrassing, eerder gaf de Hoge Raad al aan dat de heffing niet breed genoeg is.

Downloaders lopen vooralsnog geen risico omdat het om een civielrechtelijk verbod gaat, meldt het kabinet. Het verbod betekent dat organisaties zoals Stichting Brein downloaders wel kan aanpakken, maar die stichtingen blijven zich op aanbieders richten.