Nederlands downloadverbod bijna onvermijdelijk

Downloaden uit illegale bronnen voor eigen gebruik zou in Nederland weleens verboden kunnen worden. Een advies van Pedro Cruz Villalón luidt dat het toestaan van downloaden uit illegale bronnen onaanvaardbaar is. Cruz Villalón is de Europese advocaat-generaal voor een rechtszaak over de hoogte van de Nederlandse thuiskopieheffing.

Het advies van de advocaat-generaal zorgt ervoor dat de kans vergroot wordt dat Nederland een verbod tegen het downloaden uit illegale bronnen zal moeten instellen. In Nederland is het momenteel niet verboden om films, muziek en boeken te downloaden zonder te betalen. Volgens de Europese advocaat-generaal is dit onaanvaardbaar en moet er op korte termijn een wet komen die het illegaal downloaden verbiedt.

De advocaat-generaal is van mening dat het toestaan van het illegaal downloaden van deze bestanden de ongeoorloofde verspreiding ervan in de hand speelt. Hij raadt dan ook aan dat dit in Nederland verboden gaat worden. Hoewel het om een advies gaat, zal dit hoogstwaarschijnlijk betekenen dat het verbod er komt.

Het Europese Hof doet binnenkort uitspraak in een rechtszaak die verschillende elektronicawinkels en -fabrikanten hebben aangespannen, omdat ze van mening zijn dat er teveel thuiskopieheffing wordt gevraagd voor producten zoals lege CD’s, DVD’s, SD-kaarten, harde schijven, telefoons, enzovoorts. Deze heffing is bedoeld om houders van auteursrechten te compenseren. De hoogte van de thuiskopieheffing wordt onder andere bepaald aan de hand van de misgelopen inkomsten dankzij illegale downloads.

Als er geen wet tegen illegaal downloaden komt, zal dit betekenen dat de thuiskopieheffing flink omhoog moet gaan, zo luidt het advies. Mocht het verbod er echter wel komen, dan zal de thuiskopieheffing juist omlaag kunnen. Omdat het kopiëren voor privé gebruik niet bij wet verboden zou worden, zal de heffing niet in zijn geheel verdwijnen.

Een uitspraak in de rechtszaak zal naar verwachting binnenkort volgen.

Bron:Europa