2min

Microsoft had waarschijnlijk graag versneld afscheid genomen van alle oude Windows desktop-applicaties, de zogenaamde win32-applicaties. Toch moet ook Microsoft erkennen dat de ontwikkeling van Windows Store-apps weliswaar aardig verloopt maar we nog steeds erg afhankelijk zijn van veel populaire win32-applicaties en voor ontwikkelaars is de Windows Store een mooi extra verkoopkanaal.

Nieuwe generaties groeien niet meer op met Windows, maar met Android en iOS, zij zijn ook niet meer gewend aan het installeren van applicaties via diskettes, cd’s of USB-sticks, zij kennen alleen de applicatiewinkels waar je simpel een app kan downloaden en installeren.

Voor de Windows Store-apps werkt dit sinds de introductie van Windows 8 al vlekkeloos, maar voor oude vertrouwde win32-applicaties is dit een ander verhaal. Het Adobe-pakket of zelfs de uitgebreide Office 365-apps moeten gewoon apart gedownload en geïnstalleerd worden. Straks komen ook deze applicaties mogelijk in hun win32 vorm beschikbaar in de Windows Store.

Ontwikkelaars moeten hun applicaties overigens wel aanpassen, er meot een appx-package gemaakt worden van de software en hiervoor heeft Microsoft een speciale tool ontwikkeld. Doordat het een appx-package is kunnen de applicaties ook automatisch worden geïnstalleerd en kan er gebruik worden gemaakt van bepaalde Windows Store API’s.

Of Microsoft uiteindelijk de win32-applicaties wil gaan uitfaseren en de Windows Store echt wil gaan verplichten is onduidelijk. Sommige bedrijven zijn hier wel bang voor want dat zou betekenen dat Windows een gesloten platform wordt, waarbij sommige bedrijven hun dienstverlening zullen moeten staken. Microsoft heeft hier tot op heden nooit over gesproken. Voorlopig zien wij het niet zover komen want er moet nog heel veel veranderen voordat Microsoft daarmee weg zou komen.

De eerste Win32-applicaties verschijnen waarschijnlijk als de Anniversary Update van Windows 10 is verschenen, deze wordt op 2 augustus officieel uitgerold.