Abonneer je gratis op Techzine!

Ook de IT-organisaties van grote ondernemingen in Nederland staan onder druk vanwege de economische malaise. Managers geven aan dat de hoogste prioriteit ligt bij het verlagen van de kosten en het verhogen van de kwaliteit. Lagere budgetten dwingen tot strikte naleving van de eisen ten aanzien van de return on investment van nieuwe IT-projecten. De moeilijke omstandigheden zorgen niet alleen voor focus op kostenverlaging. Veel aandacht gaat uit naar het verbeteren van customer facing processen. Dit blijkt uit onderzoek van Giarte Research onder 137 IT-besluitvormers van grote ondernemingen in Nederland.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek:

 • IT-budgetten dalen in 2003 ten opzichte van 2002
 • Op in huur (detachering) wordt verder bezuinigd
 • Er wordt in 2003 meer besteed aan standaardsoftwarepakketten
 • In 2003 worden in 2002 uitgestelde software-upgrades doorgevoerd
 • Standaardisatie en rationalisatie hebben de hoogste prioriteit
 • Ruim de helft start volgend jaar een belangrijk CRM-project
 • Portaltechnologie scoort opmerkelijk hoog (37% start met portals)
 • Beveiliging is een zeer belangrijk speerpunt
 • Voorkeur neigt naar J2EE ten opzichte van .Net als platformkeuze
 • IT-projecten stringenter beoordeeld op ROI
 • Voorkeur voor gespecialiseerde leveranciers i.p.v. one-stop shopping

Het onderzoek betreft het 4ejaarlijkse trendonderzoek van Giarte’s kennisplatform ‘Topmanagement en IT’. Om een kwalitatief zeer hoogstaande doelgroep te kunnen garanderen is in 2002 de onderzoekscommunity ‘Digital Boardroom’ opgericht die bestaat uit IT-besluitvormers bij grote Nederlandse ondernemingen. Geen enkel kwantitatief onderzoek op het gebied van IT in Nederland kan zich verheugen in een gelijke hoogstaande respons.