Het gerechtshof te Amsterdam heeft op 14 januari het beklag over het niet vervolgen van de banken ABN AMRO en Goldman Sachs wegens o.a. valsheid in geschrifte en koersmanipulatie bij de beursgang van Worldonline (WOL) in het jaar 2000 afgewezen. Volgens de klagers zouden de banken het beleggende publiek hebben misleid door onvolledige en ontoereikende informatie in het prospectus. De engelse taal en de volgens klagers beperkte beschikbaarheid van het prospectus zouden daarbij ook een rol hebben gespeeld. Ook zou onvoldoende informatie zijn opgenomen over het arbeidsverleden van mevrouw N. Brink en hebben de banken nagelaten om een mededeling van haar over de verkoop van aandelen te corrigeren. Het hof oordeelt dat er geen dan wel onvoldoende aanwijzingen gevonden zijn voor het bestaan van misleiding van de kant van de banken en wijst daarom het beklag af.

Voor meer informatie klik hier