Abonneer je gratis op Techzine!

Ondernemersorganisatie UNETO-VNI gaat bij staatssecretaris Wijn van Financiën bezwaar maken tegen de aangekondigde BTW-heffing op gratis mobiele telefoons. De maatregel leidt volgens UNETO-VNI tot een onterechte dubbele heffing op deze producten. De ondernemersorganisatie vraagt de staatssecretaris terug te komen op de maatregel. UNETO-VNI is van mening dat de heffing onherroepelijk leidt tot financiële problemen bij de aangesloten detaillisten én tot een hogere consumentenprijs.

Schatkist
Nu betalen de detaillisten volledige BTW-afdracht over de vergoedingen die zij ontvangen van de operators voor de verkoop van telefoonabonnementen. Hierin begrepen is ook de BTW op de geleverde gratis telefoons.
De staatssecretaris heeft nu besloten om ook de inkoopwaarde van de gratis mobiele telefoons nog eens apart te belasten met BTW. Dit leidt tot een dubbele heffing. UNETO-VNI spreekt haar verwondering uit dat de staatssecretaris nu in het geweer komt. De fiscus verkrijgt immers al de volledige BTW-afdracht. De ondernemersorganisatie vindt het bovendien onbegrijpelijk dat over het besluit van de staatssecretaris geen voorafgaand overleg heeft plaatsgevonden terwijl de huidige verkoopwijze al vele jaren gebruikelijk is.

Terugwerkende kracht
UNETO-VNI maakt verder bezwaar tegen het feit dat de overheid nu plotsklaps een maatregel neemt op basis van een uitspraak van het Hof van Justitie die dateert uit 1994. Het kan volgens de ondernemersorganisatie niet zo zijn dat de overheid nu zonder voorafgaande melding met deze maatregel komt. Bovendien heeft een woordvoerder van het Ministerie aangekondigd dat de fiscus de maatregel met terugwerkende kracht wil toepassen. UNETO-VNI vindt dit volstrekt onterecht en wijst erop dat dit een enorme strop zou betekenen voor de aangesloten detaillisten.