Abonneer je gratis op Techzine!

NOB werkt momenteel aan concrete plannen voor het aanleggen en exploiteren van een glasvezel infrastructuur door Hilversum. Via deze glasvezelring kunnen omroephuizen en productiemaatschappijen direct worden aangesloten op de infrastructuur van het Media Park. Hiermee wordt de directe aansluiting op onder meer De Digitale Voorziening, Media Gateway, eindregies en Master Control Room mogelijk.

Door de verdergaande digitalisering van het omroepproductieproces zal de videoband geleidelijk gaan verdwijnen. De meeste omroepen zijn actief bezig met het digitaliseren van hun decentrale productieprocessen. Binnen het Digitaal Platform werken publieke omroepen, NOB en Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid al geruime tijd samen aan de doelmatige digitalisering van productie, uitzending en archivering. De Digitale Voorziening (DDV), die in het voorjaar 2005 door NOB wordt opgeleverd, is daarin de eerste fase. Omroepen kunnen vanaf dat moment hun programma’s digitaal aanleveren aan DDV. De programma’s worden dan direct van file uitgezonden en vervolgens bij Beeld en Geluid gearchiveerd.

Gezien de toenemende uitwisseling tussen deze digitale processen is het overschakelen op digitale transportmiddelen een logische stap. Een eerste vooronderzoek heeft aangetoond dat het zelf laten aanleggen van een lokale infrastructuur voor meerdere gebruikers tegelijk voordelen biedt. De voordelen hebben met name betrekking op de kosten, betrouwbaarheid en flexibiliteit. Het lijkt derhalve haalbaar om een redundante ringstructuur door Hilversum aan te leggen.

NOB spreekt momenteel met mogelijke partijen die interesse hebben in een dergelijke aansluiting. De getoonde interesse is inmiddels zo groot, dat op grond daarvan het project nu concreet wordt uitgewerkt. Een definitief besluit voor de aanleg wordt medio augustus verwacht. De operationele oplevering van de glasvezelring is naar verwachting in januari 2005.

Parallel hieraan werkt NOB mee aan het door de gemeente Hilversum geïnitieerde project ‘Breedband Hilversum’, waarbij wordt onderzocht in hoeverre bepaalde publieke en maatschappelijke instellingen kunnen aansluiten op een breedbandige infrastructuur. Dit project sluit aan bij de plannen voor de aanleg van de glasvezelring in Hilversum. NOB onderschrijft dit initiatief, dat een impuls kan geven aan de multimediale bedrijvigheid in de gemeente Hilversum.