De gemeente Groningen en Google zijn het eens over een tweede datacenter in Groningen. De vergunningen moeten nog verleend worden, maar de gemeente verwacht geen weerstand van de Rijksoverheid. “Dit valt binnen het bestemmingsplan”, deelde een woordvoerder.

Tussen 2014 en 2016 bouwde Google een eerste datacenter in de provincie Groningen. Nu wil de techgigant een tweede locatie. Het oog ligt op bedrijfsterrein Westpoort in Hoogkerk, een wijk in Groningen. De burgemeester en wethouders zijn akkoord met het plan. De gemeente verwacht het contract binnenkort te tekenen.

De aanleg van datacenters wordt door gemeenten en de Rijksoverheid bepaald. Gemeenten kunnen nieuwe datacenters tot op zekere hoogte goedkeuren. Elke Nederlandse gemeente heeft een bestemmingsplan. Het bestemmingsplan moet van de Rijksoverheid rekening houden met het uiterlijk en de duurzaamheid van een omgeving. Past de bouwaanvraag van een datacenter in het bestemmingsplan, dan krijgt het datacenter akkoord.

Bedrijfsterrein Westpoort is onderdeel van de gemeente Groningen. Vandaar schakelt Google met de gemeente Groningen. De partijen verwachten in het najaar van 2023 te starten met de bouw. “Dit valt binnen het bestemmingsplan”, deelde een woordvoerder van de gemeente. “We verwachten niet dat er veel weerstand is van omwonenden. Zij zijn ook ge├»nformeerd.”

Groningen verwacht akkoord

In februari 2022 maakte de Rijksoverheid bekend dat er tot eind 2022 geen bouwvergunningen meer worden verleend voor hyperscale datacenters. Hyperscale datacenters zijn datacenters van 10 hectare en een elektriciteitsaansluiting van 70 megawatt of meer. Volgens de Rijksoverheid is de staking nodig om nieuwe voorwaarden voor bouwvergunningen op te stellen.

Volgens Google en de gemeente Groningen is het nieuwe datacenter acht hectare groot. “Een kleinschalige faciliteit”, beschrijft de techgigant. Vandaar zou het datacenter binnen de regels vallen.

Het probleem met hyperscalers

De staking van hyperscale datacenters heeft meerdere redenen. De laatste druppel was het bouwplan voor een datacenter van Meta in Zeewolde.

Tussen 2019 en 2021 onderhandelden het moederbedrijf van Facebook en de gemeente Zeewolde over een datacenter in Zeewolde. In 2021 keurde de gemeenteraad de bouwplannen goed.

De gemeente stond in zijn recht, want het datacenter paste in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan paste op zijn beurt in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), een richtlijn van de Rijksoverheid voor de bestemmingsplannen van gemeenten.

Het probleem is dat de NOVI geen rekening houdt met het energieverbruik van grote datacenters. Sommige datacenters gebruiken tientallen megawatts aan stroom. Een enkele megawatt is volgens Essent voldoende om 1.000 huizen van stroom te voorzien. Het Nederlandse energienet is beperkt, wat betekent dat datacenters ten koste kunnen gaan van noodzakelijke stroomvoorzieningen.

De NOVI gaf gemeenten het recht om te beslissen over datacenters met gevolgen voor heel Nederland. Vandaar greep de Rijksoverheid op het laatste moment in, ondanks het akkoord van de gemeenteraad. De grond voor het datacenter was eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. De Rijksoverheid besloot geen grond voor het project te verkopen.

Vervolg

Google en de gemeente Groningen rekenen niet op weerstand. Het datacenter valt onder de 10 hectare en past binnen het bestemmingsplan. De gemeente Groningen verwacht dat de handtekeningen binnenkort worden gezet.

Tip: Google kocht grond voor Gronings datacenter dankzij overheidsfouten