2min

De door Amazon Web Services aangespannen zaak tegen het Pentagon om de toewijzing van een lucratief cloud-contract is tot half augustus stilgelegd door een Amerikaanse rechter. Dit gebeurde nadat het Pentagon toestemming had gevraagd om bepaalde keuzes te heroverwegen.

Eind 2019 begon AWS een rechtszaak, nadat concurrent Microsoft het zogenaamde JEDI-contract (Joint Enterprise Defense Infrastructure) binnensleepte terwijl Amazon Web Services de grote favoriet leek. Volgens AWS was de keuze alleen op Microsoft gevallen omdat president Donald Trump het Pentagon had aangemoedigd het aanbod van AWS minder op waarde te schatten. Dit zou weer te maken hebben met de slechte persoonlijke relatie tussen AWS-topman Jeff Bezos en president Trump.

Eerder dit jaar deed Amazon Web Services een poging om de uitgeschreven tender te resetten, waardoor beide partijen de mogelijkheid zouden krijgen om hun aanbod te herzien. In eerste instantie leek dat te worden afgeketst, nadat er toestemming werd gegeven om kleine aspecten van de aangeboden diensten te wijzigen. Microsoft zou daar volgens AWS het meest van profiteren, terwijl het bod van Amazon wijzigingen nodig zou hebben op reeds vastgelegde aspecten. Wederom en oneerlijke behandeling, zo meende AWS.

Herziening

Het Pentagon reageert nu door toestemming te vragen (en te krijgen) om bepaalde delen van de toewijzing aan Microsoft te herzien. Volgens de rechter krijgt het Pentagon tot half augustus, maar kan die periode ingekort of verlengd worden afhankelijk van hoe de review verloopt. Het Pentagon meent de technische aspecten van het aanbod van Microsoft te zullen herzien, aangezien die volgens AWS niet toereikend zijn voor de diensten die het Pentagon verwacht. Zodoende is het mogelijk dat het Pentagon, naar eigen zeggen, ‘de optie openhoudt om de toewijzing te veranderen’.

Eerder deze maand werd ook een onderzoek afgerond door de waakhond van het Amerikaanse Ministerie van Defensie afgerond, waaruit wisselende conclusies konden worden getrokken. Aan de ene kant werd geen bewijs gevonden voor inmenging vanuit het Witte Huis op de keuze voor Microsoft, tegelijkertijd bleek ook dat een aantal belangrijke betrokkenen niet had meegewerkt aan het onderzoek.