Veel bètastudenten, waaronder ook ICT-studenten, vallen uit omdat zij onvoldoende weten wat de studie inhoudt voordat zij eraan beginnen. Dit blijkt uit onderzoek van de Landelijke Studenten Vakbond.

Volgens het onderzoek dat de Landelijke Studenten Vakbond hield onder 155 ex-studenten, bleek dat 71 procent van de ondervraagden vond dat de studie niet voldeed aan zijn of haar verwachtingen. Voor 47 procent was dit ook meteen de voornaamste reden om met de studie te stoppen. De meeste uitvallers stopten in het eerste jaar.

"Er wordt door instellingen een smak geld uitgegeven aan campagnes en het werven van nieuwe bètastudenten. Maar blijkbaar komen studenten toch met verkeerde verwachtingen binnen", aldus Lisa Westerveld, voorzitter van de LSVb, tegenover Computable.nl.

"Of dit komt doordat de wervingscampagnes niet voldoen? Ja eigenlijk wel. Instellingen hebben er baat bij om zoveel mogelijk eerstejaars binnen te halen", vertelt Westerveld verder. "Voor iedere student, die start met een opleiding krijgt een instelling geld. Als studenten in het eerste jaar uitvallen, verdienen ze dus zelfs aan een eerstejaars. Deze eerstejaarsbonus vinden wij onwenselijk."

Toch ligt de uitval van bèta- en ICT-studenten met 30 procent iets onder het landelijk gemiddelde. Omdat er echter een tekort is aan technisch hooggeschoolde mensen, hecht het Ministerie van OCW waarde aan de zaak. De vakbond pleit dan ook voor exitgesprekken, zodat de stopreden duidelijk wordt gemaakt en er mogelijk iets aan gedaan kan worden omdat de studie aantrekkelijker te maken.