‘DevOps bij 63 procent van Agile-community op de agenda’

‘DevOps bij 63 procent van Agile-community op de agenda’

Meer dan 63 procent van alle teams uit een Agile-community maakt de komende zes maanden gebruik van DevOps implementaties. Deze teams gaan er daadwerkelijk aan beginnen of werken daar al mee. Dat blijkt uit onderzoek van Wemanity waarbij 140 mensen uit een Europese Agile-community ondervraagd werden.

Bij DevOps zijn de teams zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling van applicaties of systemen en het operationele gedeelte ervan. De voorheen geïsoleerde teams komen nu samen en werken aan een gemeenschappelijk doel. Deze methode helpt bij het sneller maken van het test- en implementeer proces.

Bevindingen

Volgens het onderzoek wordt de opkomst van DevOps veroorzaakt door het feit dat de toevoeging steeds belangrijker wordt gevonden. De helft van de ondervraagden vindt DevOps (zeer) belangrijk, 21 procent vindt het een beetje belangrijk en 11 procent vindt dit niet belangrijk. Daarnaast is het proces dat ermee in gang gezet wordt belangrijk. Met behulp van Devops kunnen organisaties snel aanpassingen doorvoeren, iets wat van pas komt door de technologische ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen.

In eerste instantie werd Agile vooral gebruikt bij IT-afdelingen met Agile practices, maar DevOps gaat juist naar een standaard waar alles wordt gestroomlijnd. Doordat development en operationalisering gaan samenwerken, wordt tegelijkertijd ontwikkeld en getest. Naar schatting heeft 36 procent van de ondervraagde teams momenteel een DevOps expert in het Agile team. Wemanity acht het waarschijnlijk dat dit aantal de komende jaren blijft groeien.

Aan het onderzoek deden zowel experts als gebruikers mee. De meeste respondenten zijn afkomstig uit Nederland, België en Frankrijk. In het openbare rapport geeft het bedrijf inzicht in nog meer trends waar de Agile-community dit jaar mee te maken krijgt.