2min

In het 2021 Accelerate State of DevOps’-onderzoek heeft Google de staat van DevOps binnen het bedrijfsleven onderzocht en in hoeverre ontwikkelteams zich op dit gebied inzetten. Hiervoor hanteren de onderzoekers een viertal meetfactoren die moeten aangeven in welke mate teams zich expert op het gebied van DevOps mogen noemen en veel weten te bereiken.

De meetfactoren zijn: de frequentie van de uitrol van applicaties, de benodigde tijd voor veranderingen aan applicaties, de tijd die zij nodig hebben voor herstelwerkzaamheden en de hoeveelheid fouten bij veranderingen.

Elite-ontwikkelaars lopen ver vooruit op de rest

Uit het onderzoek komt nu onder andere naar voren dat de best presterende teams, de elite, gemiddeld 973 keer meer applicaties uitrollen dan de meest trage teams, 6,570 keer sneller applicaties uitrollen, drie keer minder kans hebben op fouten in veranderingen en ook 6,570 keer sneller fouten herstellen als die toch plaatsvinden. Volgens Google laat dit zien dat excelleren in het afleveren van software en in de operationele uitvoering leidt tot betere zakelijke prestaties voor digitale transitieprocessen.

Belangrijke kenmerken die elite DevOps-specialisten hebben zijn onder meer een goed gebruik van en de beschikking hebben over goede documentatie, het continu uitvoeren van testen en integraties, het beter beheren van databases en meer observability hebben

Veel gebruik van public cloud en hybrid cloud

Een andere opvallende conclusie uit het onderzoek is dat DevOps-teams die multicloud- en hybridcloudomgevingen gebruiken tot 1,6 keer makkelijker hun gestelde targets halen. Meer dan de helft van de ondervraagde DevOps-specialisten geeft aan dat zij nu vaak public cloudomgevingen gebruiken voor hun ontwikkelwerk.

Daarnaast geeft 34 procent aan hybrid cloudomgevingen te gebruiken en 21 procent gebruikt meerdere public clouds voor hun ontwikkelwerk. Eveneens 21 procent geeft aan nog steeds alleen on-premisesoplossingen te gebruiken in plaats van cloudgebaseerde tooling.