‘Gebrekkige onderlinge communicatie leidt regelmatig tot fouten in bedrijfsleven’

‘Gebrekkige onderlinge communicatie leidt regelmatig tot fouten in bedrijfsleven’

Het Nederlandse bedrijfsleven wordt regelmatige geconfronteerd met fouten doordat de onderlinge communicatie met collega’s niet goed verloopt. Bij 59 procent van de medewerkers leidt dit regelmatig tot fouten. Dat toont onderzoek van Protime onder 1.000 werknemers aan. Online communicatietools zouden voor verbetering kunnen zorgen.

Als reden voor de slechte communicatie noemt 55 procent stress en tijdsdruk. Daarnaast geeft 32 procent van de medewerkers aan dat collega’s slecht bereikbaar zijn en wordt er in ruim de helft van de organisaties (58 procent) slecht gerapporteerd.

Tijd besteden aan onderlinge communicatie

Hoewel gebrekkige communicatie leidt tot fouten, valt op dat zakelijk Nederland wel veel tijd steekt in de onderlinge communicatie. 28 procent spendeert hier één à twee uur per dag aan. Nog eens ruim een kwart steekt er twee uur of meer in. Van de medewerkers die ruim twee uur per dag aan onderlinge communicatie besteden, komt de grootste groep uit de communicatiebranche (42 procent). Daarna volgen de overheid en de financiële dienstverlening, met respectievelijk 38 procent en 37 procent.

Toch valt op dat door een gebrek aan communicatie ook wel eens wat wrijving ontstaat. 42 procent ziet de toegevoegde waarde van veel communicatie niet in. Een kwart van werkend Nederland voelt zich vaak gestoord door collega’s.

Online communicatietools

Lucas Polman, directeur bij Protime Nederland, ziet dan ook een verschuiving van communicatie op de werkvloer. Bijna een kwart van de werkenden verkiest online communiceren al boven offline. Hij verwacht dat deze groep alleen maar groter wordt. Polman ziet zodoende de toekomst in online communicatietools, waarin een rol weggelegd is voor goede software. De onderzoeksresultaten tonen immers aan dat communiceren veel tijd kost en slechte communicatie tot fouten leidt.