De digitale werkplek is de sleutel tot succes voor bedrijven. Als een bedrijf er niet in slaagt om de digitale werkplek te omarmen, loopt dat in toenemende mate het risico achter te blijven op de concurrentie. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar flexwerken.

Ingram Micro Cloud en Microsoft deden onder The Modern Workplace onderzoek naar de infrastructuur die bedrijven zouden moeten hebben om het personeel zo goed mogelijk te kunnen laten werken. Bedrijven die niet beschikken over de juiste infrastructuur om het personeel flexibel te laten werken, lopen het risico achter te blijven op de concurrentie.

Nadruk op flexibel

Maar liefst zestig procent van de werknemers van onder de vijfendertig, vindt het erg belangrijk om ook buiten kantoor te kunnen werken. Veel bedrijven slagen erin die trend te omarmen; mobiel en flexibel werken brengt immers voordelen als hogere productiviteit met zich mee. Maar om dat te potentieel volledig te benutten, moeten bedrijven over de juiste middelen beschikken.

Uit het onderzoek van Microsoft en Ingram Micro Cloud blijkt dat nog lang niet alle bedrijven die middelen hebben. Zo legt directeur Tim Waterton van onderzoeksbureau M-Files uit dat “het niet alleen gaat om de manier waarop mensen flexibel kunnen werken, maar ook om de manier waarop dit mogelijk wordt gemaakt.”

Weerbarstige praktijk

In theorie is het allemaal heel eenvoudig en gestroomlijnd, maar de praktijk is volgens Waterton weerbarstiger. “We keken naar 250 IT-beslissers en kwamen tot de conclusie dat negentig procent van hen het in meer of mindere mate uitdagend vond om te zoeken naar documenten als ze bijvoorbeeld thuis werkten.”

Kortom: bedrijven moeten het ook zo eenvoudig mogelijk maken voor het personeel om buiten het kantoor te werken. Desondanks blijft het ook belangrijk om de veiligheid van die systemen in de gaten te houden. Het is vaak genoeg gebleken dat flexibele werksystemen niet per se veilige systemen zijn.