2min

Tags in dit artikel

, ,

Volgens AXIANS stellen organisaties voor hun werknemers nauwelijks richtlijnen op met betrekking tot het gebruik van bijvoorbeeld notebooks en USB-sticks. Hierdoor ontstaat er een gevaarlijke situatie, omdat het aantal bedreigingen door de vervaging tussen zakelijk en privé-gebruik van deze IT-middelen steeds verder toeneemt. Management Teams zien regelgeving op het gebied van IT als hinderlijk omdat het grenzen stelt aan de productiviteit van hun personeel.

Tegenwoordig beschikt bijna iedere werknemer over één of meerdere elektronische hulpmiddelen die zowel zakelijk als privé gebruikt worden en dat leidt tot problemen. Steeds vaker verschijnt privé-informatie zoals illegaal gekopieerde muziek op een bedrijfsnetwerk en wordt er, veelal zonder opzet, gevoelige informatie naar buiten gelekt. Organisaties verliezen daardoor de controle over hun eigen netwerk. Voor een groot deel van de managers in Nederland is dit echter geen argument om regels vast te leggen voor het gebruik van deze IT-middelen. Organisaties vinden het belangrijker om een werknemer niet te beperken in zijn mogelijkheden.

"Het bewustzijn met betrekking tot regelgeving op IT-gebied moet veranderen", aldus Willem Holterman, managing director van AXIANS. "Er wordt vanuit gegaan dat bedrijfsinformatie niet aantrekkelijk is voor derden, maar de praktijk wijst anders uit. Organisaties moeten de mogelijke gevolgen onder ogen zien en serieus nadenken over het opstellen van regelgeving. Wanneer gevoelige informatie op straat komt te liggen zijn de financiële gevolgen namelijk enorm."

"Als een organisatie uiteindelijk toch overgaat op het implementeren van een specifiek beleid, dan is het trainen en informeren van gebruikers het volgende essentiële punt", vervolgt Holterman. "Regelgeving werkt alleen als iedereen begrijpt dat het dient als hulpmiddel en niet is bedoeld om medewerkers te belemmeren in hun werkzaamheden."