Data Literacy Project moet mensen helpen data te begrijpen

Data Literacy Project moet mensen helpen data te begrijpen

Laaggeletterdheid blijft een probleem. Maar het valt niet alleen terug te vinden op het gebied van lezen en schrijven, maar ook op het vlak van data. Vandaag lanceren een aantal wereldwijde organisaties het Data Literacy Project, om samen de groeiende vraag naar datavaardige werknemers het hoofd te kunnen bieden.

Het Data Literacy Project is ingericht als een gemeenschapsproject, met als doel de maatschappij vloeiend ‘data’ te leren spreken en stelt data literacy centraal in zowel individueel- als bedrijfssucces. Het is nodig voor mensen om vragen te kunnen stellen over data en machines, kennis op te bouwen, besluiten te nemen en de betekenis ervan met anderen te delen. Toch schatten experts dat slechts 1/3 van de mensen écht vol zelfvertrouwen kan werken met data.

Data Literacy project

Het Data Literacy Project is opgezet door Qlik, marktleider in data-analyse, en verder uitgewerkt in samenwerking met vijf medeoprichters: Cognizant, Experian, het Chartered Institute of Marketing, Pluralsight en Data to the People. Deze organisaties zullen de agenda bepalen, het educatieve materiaal en de trainingen leveren en ervoor zorgen dat het project ook daadwerkelijk zijn doel behaalt. Dat is nodig, want volgens Mike Capone, CEO van Qlik, kan het ervoor zorgen dat “bedrijven hun bedrijfswaarde met 500 miljoen dollar kunnen verhogen wanneer ze een data literate bedrijfscultuur inrichten.”

Het Data Literacy Project heeft een aantal doelen: grote organisaties aan te sporen data literacy bovenaan de agenda te zetten; het meest toegankelijke en volledige educatieve data literacy ecosysteem op te zetten en onderwijsinstellingen wereldwijd een handvat te geven om data literacy aan het standaardcurriculum toe te voegen.

Komende maanden uitwerken

De komende zes maanden rollen de bedrijven het project uit met een roadmap om de gestelde doelen te realiseren. Er zullen verschillende partijen worden uitgenodigd, waaronder bedrijven in de private en publieke sector, maar ook overheden en onderwijsinstellingen om gezamenlijk te werken aan een data literate samenleving.

De educatieve materialen worden regelmatig geüpdatet om zo continu handgemaakte leerprocessen voor individuen aan te kunnen bieden. Bedrijven worden uitgenodigd om de assessment tool die binnenkort geüpload wordt uit te proberen. Met de tool kunnen ze in kaart brengen waar ze staan waar het data literacy betreft en krijgen ze inzicht in hoe data literacy hun bedrijfsprestaties bevordert.

Tot slot is er ook een Data Literacy Project adviesraad benoemd. Deze raad zal het project op strategisch niveau begeleiden en kijken naar hoe doelen het best behaald kunnen worden. Bovendien adviseert de raad over de vormgeving van de educatieve materialen en assessment tools. De diverse leden van de raad worden later bekendgemaakt.