Nederlandse bedrijven zien de groei van data sneller stijgen dan hun internationale collega’s. Dit concludeert Splunk in een recent wereldwijd onderzoek naar de nieuwe ‘Data Age’.

Uit het internationale onderzoek van Splunk blijkt dat Nederlandse bedrijven verwachten dat data-explosie met een factor zeven is gegroeid in 2025. Internationaal denken bedrijven dat dit met een factor 4,8 zal zijn.

Deze grote data-explosie stelt Nederlandse bedrijven wel voor uitdagingen, blijkt uit het onderzoek. Iets meer dan de helft van de ondervraagde Nederlandse bedrijven vindt dat hun bedrijf de snelle groei van data niet aankan. Dit ondanks de groeiende kennis over het gebruik van deze data en de technische tools voor analyse en verwerking.

Als belangrijkste uitdagingen zien Nederlandse bedrijven de enorm sterke toename van data, de integratie van data uit verschillende bronnen en de introductie van nieuwe technologie om data te analyseren. Een grote meerderheid geeft aan zich wel hierop voor te bereiden. Ongeveer 18 procent geeft aan hiervoor momenteel niet klaar te zijn.

Internationale verwachtingen

Wereldwijd gezien geven de meeste respondenten eveneens aan goed voorbereid te zijn op de komst van de Data Age. Dit optimisme is vooral in landen als China en de Verenigde Staten, die vooroplopen in zakelijk datagebruik. In landen waar dit nog opkomt, is er minder optimisme. Daar worstelen bedrijven nog vaak met hoe zij deze datagroei moeten aanpakken.

Waarde uit data

Het onderzoek leert verder dat de meeste bedrijven weten dat data hen toegevoegde waarde brengt. De waarde van data zien ze voor meer internationaal succes, innovatie en het verbeteren van de cybersecurity.

Toch vreest ook een groot gedeelte dat het datavolume sneller groeit dan bedrijven aankunnen en hierdoor zakelijk gaan achterlopen. Volgens Splunk zijn veel bedrijven hierdoor overdonderd en onvoorbereid. Ook gebruiken veel bedrijven niet of nauwelijks hun datapotentieel om er toegevoegde waarde uit te kunnen halen.

Inzet nieuwe technologie

Voor het halen van waarde uit het snelgroeiende datavolume is de inzet van de nieuwste technologie onontbeerlijk. Wel zijn bedrijven zich ervan bewust dat deze technologieën niet alleen het gebruik van data versnellen, maar ook zorgen voor de extreme groei van het datavolume.

De belangrijkste nieuwe technologieën zijn edge computing, 5G-netwerken, het IoT, AI en machine learning, augmented en virtual reality (AR/VR) en blockchain. IoT wordt het meest toegepast, 5G het minst. Ongeveer de helft wil deze technologieën gebruiken om de kracht van data in te zetten. Toch is ook bijna de helft nog niet voldoende op de hoogte van deze technologieën om ze succesvol te gebruiken

Voorbereiding bedrijfssectoren

Verder constateert Splunk dat er een groot verschil bestaat tussen bedrijfssectoren onderling, als het gaat om in hoeverre deze op de komende data-explosie zijn voorbereid en daarvoor de eerdergenoemde technologieën gebruiken.

Zakelijke sectoren als de financiële sector en de retail zijn het verst in het implementeren van projecten die met behulp van de nieuwe technologie meer waarde uit data moeten halen. Publieke sectoren, zoals de gezondheidszorg, lopen nog achter.

Tip: Splunk levert inzichten en antwoorden op basis van alle soorten data