AWS heeft zijn dienst Amazon Lookout for Metrics algemeen beschikbaar gemaakt. Met deze op machine learning gebaseerde dienst kunnen bedrijven belangrijke zakelijke gebeurtenissen ontdekken en daarop reageren.

Met de nu gelanceerde tool wil de techgigant bepaalde processen rondom het in gaten houden van de voortgang van de zakelijke processen versimpelen. In de eerste plaats is dit het zichtbaar maken van gebeurtenissen binnen bedrijven die ander verborgen blijven. Amazon Lookout for Metrics geeft bijvoorbeeld een signaal af wanneer bepaalde zaken plaatsvinden, zodat bedrijven hier direct op kunnen reageren. Bijvoorbeeld wanneer plotseling meer sign-ups plaatsvinden voor een bepaalde dienst.

AI-modellen

In plaats van traditionele meetgegevens via statische regels, die in de loop der tijd verouderd kunnen raken en zo moeilijker afwijkingen ontdekken, gebruikt Amazon Lookout for Metrics hiervoor op AI gebaseerde modellen. Deze modellen passen zich automatisch aan als er nieuwe omstandigheden zijn. Ook baseren deze AI-modellen hun voorspellingen om meerdere input-factoren. Dit moet het aantal false positives terugdringen en daardoor de betrouwbaarheid bevorderen.

Root cause-detectie

Daarnaast helpt AWS Lookout for Metrics bedrijven met het ontdekken van de echte oorzaak van afwijkingendie zich voordoen. Hoe sneller bedrijven deze ‘root cause’ ontdekken, hoe sneller zij dit probleem kunnen repareren.

De techgigant helpt met zijn nu uitgebrachte tool bedrijven deze root causes te ontdekken door geheel geautomatiseerd de mogelijke reden voor zakelijke problemen aan te geven. Hierbij gebruikt AWS Lookout for Metrics technologie die moederbedrijf Amazon zelf gebruikt voor het analyseren van zijn eigen werkzaamheden. Hierbij schatten AI-algoritmes in wat operationele problemen veroorzaakt door data te verzamelen van de dagelijkse activiteiten van een bedrijf.

AWS Lookout kan hiervoor worden geïntegreerd met bewaarplaatsen van operationele data in andere AWS-diensten, waaronder Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), Slack, Pager Duty en AWS Lambda. Ok zijn er integraties met andete SaaS-platformen, waaronder Salesforce, Marketo en Zendesk.

Uitbreiding AWS Lookout-portfolio

AWS Lookout for Metrics is een toevoeging op het hele AWS lookout-portfolio van machine learningdiensten. Andere oplossingen zijn onder meer Amazon Lookout for Vision en Amazon Lookout for Equipment.

Tip: AWS lanceert nieuwe SageMaker machine learning-diensten

Lees meer