2min

Steeds meer bedrijven proberen milieubewust te ondernemen. Werknemers steunen die ontwikkeling, maar velen lijken te vinden dat hun werkgevers te weinig concrete maatregelen nemen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Epson dat vandaag is gepubliceerd.

Epson liet door onderzoeksbureau Coleman Parkes 2.400 werknemers van MKB-bedrijven uit verschillende landen, waaronder Nederland, Denemarken, Griekenland en Zuid-Afrika, ondervragen. Maar liefst 95% van de respondenten geeft aan het van groot belang te vinden dat er milieumaatregelen genomen worden binnen het bedrijf waar ze voor werken. Ze vinden het dus een goede ontwikkeling en gelukkig doen veel bedrijven daar iets mee. Slechts 14% van de organisaties doet er namelijk niks aan om hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Ondanks dat er dus veel gedaan wordt, zijn veel zakelijke milieu-inspanningen gericht op ‘snelle’ oplossingen. Papier wordt gerecycled en bedrijven zorgen voor energiezuinige verlichting. Maar op de lange termijn moeten andere technieken geïmplementeerd worden. Epson schetst het beeld dat er nauwelijks onderzoek wordt gedaan naar maatregelen die op de lange termijn effect hebben en zelfs tot verbeteringen van bedrijfsresultaten kunnen leiden. Daarvoor moet geld gestoken worden in de implementatie van nieuwe technologieën en juist dat lijkt bedrijven af te schrikken.

Het gevolg daarvan is dat slechts een derde (34%) van de respondenten aangeeft dat hun organisatie gericht bezig is met het bewaken van hun milieu- en energie-efficiëntie en slechts 22% gaf aan dat zij kijken naar inspanningen om hun algehele CO2-voetafdruk te verkleinen. Dat zou veel hoger op de agenda moeten staan wat veel werknemers betreft: 48% van de respondenten geeft namelijk aan het van belang te vinden dat er iets met duurzaamheid gedaan wordt in hun organisatie. Het beeld van duurzaamheid moet nog veranderen: slechts 40% van de respondenten beseft zich de milieuvoordelen die de juiste technologie kunnen bieden, maar dat die voordelen ook positief effect kunnen hebben op de bedrijfsresultaten.

Een specifiek voorbeeld dat Epson noemt ligt in het verminderen van het afdrukken van documenten. Als organisaties minder items afdrukken, zorgt dat niet alleen voor een financiële besparing, maar is dat ook beter voor het milieu. Dat laatste is van belang, omdat blijkt dat 46% van de items die afgedrukt wordt, onmiddellijk weggegooid wordt, of op slechts zeer korte termijn nodig is. 10% van de afgedrukte items wordt niet eens opgehaald bij de printer. Een makkelijke manier om resultaten te behalen is volgens Epson dan ook het evalueren van het afdrukbeleid en een betere controle over hoe afdrukken wordt beheerd.

Uit het onderzoek blijkt dus dat werknemers bedrijven in elk geval wel steunen als het aankomt op het treffen van milieumaatregelen. Maar er komt ook een beeld naar voren van een ontwikkeling die nog niet doorgedrongen is tot de bedrijfstop: milieuresultaten worden nog teveel gezien als een kostenpost en een noodzakelijk kwaad, terwijl het eigenlijk alleen maar een goede ontwikkeling is.