1 min

Naar aanleiding van een uitzending van de actualiteitenrubriek Netwerk op maandag 28 oktober j.l. zijn er in de pers berichten verschenen over onveilig online bankieren via Internet. Dit zou gebeuren bij gebruik van Microsoft Internet Explorer. De oorzaak zou zijn het niet juist omgaan met de benodigde SSL-certificaten, die zorgdragen voor een beveiligde transactie, zo wordt gemeld in de uitzending.

Op basis van de nu beschikbare informatie lijkt het er sterk op dat het hier een beveiligingslek betreft waarvoor Microsoft al op 9 september j.l. een patch beschikbaar heeft gesteld via Windows Update en als download . Hier is ook uitgebreide informatie over dit probleem te vinden.

Microsoft onderzoekt op dit moment de precieze toedracht van de in Netwerk gemelde kwestie en is in gesprek met de betrokkenen. Microsoft doet er alles aan om gebruikers van zijn producten te informeren over eventuele veiligheidsproblemen en de oplossingen ervoor. Mocht het hier onverhoopt toch een nieuwe kwetsbaarheid betreffen, zal Microsoft natuurlijk zo snel mogelijk maatregelen treffen om dit probleem te verhelpen.