min

Tags in dit artikel

,

Het niet noemen van de prijs, een slecht functionerende zoekmachine en horizontaal scrollen. Met een webpagina die aan deze drie punten voldoet is het niet best gesteld. Het is volgens internetpionier Jakob Nielsen namelijk de top drie van webdesign fouten. Volgens Nielsen maken vooral B2B ondernemers de fout om geen prijs te noemen. Met name omdat dit vaak verschilt per hoeveelheid af te nemen product. Zelfs B2C ondernemers vergeten weleens de prijs van producten te vermelden, terwijl dit voor veel klanten juist doorslaggevend is.

Ook te strak afgestelde zoekmachines zijn Nielsen een doorn in het oog. Met name ouderen maken nog weleens fouten bij het spellen van plaatsnamen. Geen enkele internetter vindt het volgens Nielsen prettig om van links naar rechts te scrollen. Van boven naar beneden ala, maar horizontaal is uit den boze. Op de vierde plaats van veelgemaakte webdesign fouten staat het vaste lettertype. Dit is vooral voor oudere internetters vaak moeilijk leesbaar. Internetters moeten volgens Nielsen daarom de mogelijkheid hebben het lettertype aan te passen. Bovendien moeten er niet teveel woorden op een website staan. De internetpionier wijst erop dat schrijven voor internet heel anders is dan schrijven voor print. Een te grote woordenbrij staat bij Nielsen dan ook op vijf.

De zesde plaats is voor Javascripts in links, gevolgd door een onvolledige lijst van veelgevraagde vragen en het ongevraagd verzamelen van e-mailadressen. Het hebben van een te lange url staat op nummer negen en de lijst wordt afgesloten met de welbekende ‘mailto’ linkjes. Je klikt op een naam in de verwachting meer over die persoon te weten te komen, maar in plaats daarvan opent zich een leeg mailtje. Of webdesigners leren van de top tien van gemaakte fouten is overigens maar de vraag. Nielsen publiceert de lijst al jaren en veel fouten die hij jaren geleden noemde, worden nog steeds gemaakt.

Lees meer